1. 1 Något om Ångfartyg och hvad man i allmänhet kan hafva att befara uppå ett dylikt fartyg.
  Helsingfors Tidningar nro 57
 2. 2 (Insändt) (Nyttan af ångbåtsfarten genom en åstadkommen allmännare kännedom om ångmaschiner i allmänhet.
  Åbo Tidningar nro 91
 3. 3 (Insändt) Ännu ytterligare om Finska Ångfartygens färder. W.
  Helsingfors Morgonblad nro 43
 4. 4 Ytterligare om de Finska ångfartygens färder (Svar till Herr W. i Helsingfors Morgonblad n:r 32 ang. afgångs timmar och taxor.)
  Åbo Underrättelser nro 37
 5. 5 Om ångfartygsrörelsen och förslag till dess upphjälpande
  Suomi nro 15
 6. 6 Om ångfartygsrörelsen och förslag till dess upphjälpande
  Saima nro 15
 7. 7 Resultaterna af Finska Ångbåtsfarten år 1845.
  Helsingfors Tidningar nro 30
 8. 8 Ångbåtskonkurrensen liflig.
  Morgonbladet nro 52
 9. 9 Allmänhetens fordringar på precision, ordning och moderata priser vis à vis ångbåtsrörelsen
  Helsingfors Tidningar nro 92
 10. 10 Höyrylaivojen kulku maassa
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 26
 11. 11 Pohjamainen höyrylaivan liike.
  Sanomia Turusta nro 20
 12. 12 Höyrylaiva-kulku maassa
  Suometar nro 29
 13. 13 Ångfartygsannonser vore nödvändiga för de finska ångfartygens turer för utlämningar, som besöka Finland.
  Åbo Underrättelser nro 28
 14. 14 Ångbåtar och kommunikationsanstalter.
  Åbo Underrättelser nro 45
 15. 15 För våra ångb. rättighet att inlöpa i krigshamnen i Revol.
  Åbo Underrättelser nro 73
 16. 16 Om kontrollering af ångbåtarnas profresor
  Helsingfors Dagblad nro 92
 17. 17 Liikunto-keinot Suomessa. (Höyrylaivain ilmoitusten puutoksesta.)
  Suometar nro 114
 18. 18 Insändt) (Passagerare effekter på ångfartyg.
  Helsingfors Tidningar nro 201
 19. 19 (Ins.) Våra inhemska ångbåtsförbindelser. -f-n.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 6
 20. 20 (Läh.) Paha tuostaan on vaiti olla. (Laivakulkujen ilmoittamisesta Suomalaisissa sanomalehdissä.) -k K-.
  Tähti nro 33