1. 1 Krönika. (Vintern och Murtaja )
  Hufvudstadsbladet nro 326
 2. 2 Murtajas bedrifter. (i isbrytningsarbete.)
  Hufvudstadsbladet nro 333
 3. 3 Den nya isbrytaren. (Murtaja) (Med bild)
  Land och Stad nro 16
 4. 4 Isbrytare. (om en isbrytare t. Finland)
  Helsingfors Tidningar nro 76
 5. 5 Korresp. (Nykarleby. Om isbrytarpråm) N-r
  Åbo Underrättelser nro 69
 6. 6 Kotka. Trävaruexport. Isbrytare afgått. Till Norge.
  Helsingfors Dagblad nro 107
 7. 7 Waasa. Laiva tuli jäätä särkein.
  Waasan Lehti nro 88
 8. 8 Hangö-Stockholm trafiken. (Behofvet af en ändamålsenlig isbrytare.)
  Nya Pressen nro 58
 9. 9 Hangö. Nyttan af en isbrytare i Hangö
  Nya Pressen nro 263
 10. 10 Behöfver Hangö isbrytare! G.A.S.
  Finland nro 19
 11. 11 Ännu om isbrytare. (Anskaffande af isbrytare till Hangö.) G.A.S.
  Finland nro 57
 12. 12 Jäänsärkijä Hankoniemeen.
  Uusi Suometar nro 58
 13. 13 Frågan om anskaffande af en isbrytare till Räfsö behandlades af handelsföreningen i Björneborg 26 jan.
  Björneborgs Tidning nro 9
 14. 14 Om den blifvande isbrytaren i Hangö.
  Folkwännen nro 59
 15. 15 Isbrytare i Hangö! (Åtgärder för anskaffande af en sådan)
  Helsingfors Dagblad nro 3
 16. 16 Tvenne egendomliga isbrytaretyper. R.R.
  Helsingfors Dagblad nro 27
 17. 17 Murtajan ristijäiset. (Ruotsissa)
  Uusi Suometar nro 302
 18. 18 Fråga om att få isbrytare äfven till Vasa.
  Vasabladet nro 12
 19. 19 Bref från Helsingfors. (Af W. T:s korresp.) (Om anskaffande af en isbrytare till Hangö. Gatubelysningen i Hfors.) Claudius.
  Wasa Tidning nro 12
 20. 20 Hangö. (Isförhållandena o. behofvet af en isbrytare.)
  Vestra Nyland nro 26