1. 1 Segercrantz, Oskar: Till ned. af H.D. Om uppbörden af tolagshamn och trafikumgälder i städerne.
  Helsingfors Dagblad nro 10
 2. 2 Svar till R. angående de s.k. adresspenningarne. -Y.
  Helsingfors Dagblad nro 152
 3. 3 Tuulaki-, satama- ja vaakay.m. liikemaksujen ylöskannosta ja suorittamisesta maamme kaupungeissa.
  Savonlinna nro 2
 4. 4 Segercrantz, Oskar: Om uppbörden af tolags-, hamn- och trafik-umgälder i städerna.
  Åbo Posten nro 10
 5. 5 (Insändt) (Om fartygens hamnkostnader) C.F.D.
  Finlands Allmänna Tidning nro 253
 6. 6 Städernas tolagsafgift.
  Helsingfors Tidningar nro 10
 7. 7 Dahl, N.S.: (Ins.) (Ang. ankringspenningar i hamn.) (Kofferdieskeppare.
  Helsingfors Dagblad nro 242
 8. 8 Tolagtaxa
  Vasabladet nro 52
 9. 9 H:fors. (Nedsättning af sjöfarts- och varuumgälder)
  Helsingfors Dagblad nro 113
 10. 10 Ang. tolagsafgiftens beräknande
  Morgonbladet nro 40
 11. 11 Sjöfartsafgiften.
  Morgonbladet nro 150
 12. 12 Några ord om sjöfartsbevillningen.
  Helsingfors Dagblad nro 345
 13. 13 Om sjöfartsafgiften.
  Helsingfors Dagblad nro 346
 14. 14 Om den s.k. båtsmans vakansafgiften.)
  Uleåborgs Tidning nro 80
 15. 15 Tuiretuinen, Tiitus: Kirje Wiipurista. (Tuulaakimaksujen alentaminen. Kysymys satamaradasta.)
  Wiipurin Uutiset nro 114
 16. 16 Åbo d. 2 mars 1885. (Om betungandet af skeppsfarten med kostnaderna för den tullbevakning, fartygen varit underkastade.) G.E.M.
  Åbo Tidning nro 59
 17. 17 Några finska förhållanden. Adresspenningarna. (Om upptagande af skilda afgifter för utklarering af fartyg från Wiborg, Fredrikshamn och Kotka.)
  Helsingfors Dagblad nro 193
 18. 18 Till Red. för Å.U. (Transportkostnader å ångbåtar) Köpman i Raumo
  Åbo Underrättelser nro 186
 19. 19 Ett prejudikat. (Ang. löstafgiften för fartyg.)
  Östra Finland nro 89
 20. 20 Sydfinska seglationsförening har ansökt befrielse från erläggande af lotslega.
  Finland nro 71