1. 1 Sjölagsförslag
  Helsingfors Tidningar nro 97
 2. 2 Förslag t. ny sjölag
  Helsingfors Tidningar nro 102
 3. 3 (Ins.) Det nya sjölagsförslaget. ---n.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 7
 4. 4 (Ins.) (Af en finsk skeppsbefälhafvare på utrikes ort) G.E.M:n
  Åbo Underrättelser nro 100
 5. 5 Några vigtiga ord i sjölagsstiftningen.
  Åbo Underrättelser nro 29
 6. 6 Om förslag till ny lagstiftning rörande tillsyn öfver handelssjöfarten.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 7. 7 Nyåret 1874. (Sjölagen och kommunalförfattningen för städerna.)
  Åbo Underrättelser nro
 8. 8 Nyåret 1874. (Sjölagen och kommunalförfattningen för städerna.)
  Åbo Underrättelser nro 15
 9. 9 (Wasa. Förslag till ny lagstiftning rörande tillsyn öfver handelssjöfarten. Förslaget öfver vågafgifterna.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 63
 10. 10 (Korr.) (Nyslott. Stadsfullmäktigevalet. Om petition af ändrig i momenta sjölagen. Sjömanshus.) Ignatus
  Morgonbladet nro 65
 11. 11 Till red. af H:fors Dagbl. I anledning af en nyligen förefallen sjörättstvist. (Rörande § 159 i nya sjölagen om strandning och skeppsbrott.)
  Helsingfors Dagblad nro 11
 12. 12 Motioner vid 1876 års riksdag. (Lagstiftningsåtgärder mot anledningar till olyckor till sjös.)
  Helsingfors Dagblad nro 41
 13. 13 Lag angående handelsflottan.
  Åbo Underrättelser nro 206
 14. 14 Finlands sjölag i fransk öfversättning.
  Hufvudstadsbladet nro 217
 15. 15 Korrespondens. (Wasa. Tillägg t. ng. lag mot krympare i England - Kyrkorådet å magistratens bedömmande af sedligheten å orten.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 142
 16. 16 Helsingfors den 27 april. (Frågan om stiftande af en lag mot icke sjödugliga fartygs utlöpande ur finsk hamn.) E.W.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 17. 17 Reflexioner öfver tillämpningen af några punkter i vår sjölag.) H.
  Östra Nyland nro 12
 18. 18 Föreslagna ändringar och tillägg i den internationella sjölagstiftningen. G.E.M-n
  Åbo Tidning nro 192
 19. 19 Suomen merilain kääntämisestä Englannin kielelle. L.
  Uusi Suometar nro 84
 20. 20 Luckor i vår sjölagsstiftning. (I anl. af ångf. Ainamos och Karjalas kollision å Saimen.)
  Åbo Tidning nro 214