1. 1 Landtmannafartyg 1868.) - 1869 27.II. Wasabl. n:o 9.
  Vasabladet nro 9
 2. 2 Landtmannafartyg
  Folkwännen nro 34
 3. 3 Landtmannafartyg
  Folkwännen nro 34
 4. 4 Ins.) (Skeppsbefälhafvareförens i Åbo skrifvelse till prokuratorn angående landtmannafartyg.
  Helsingfors Dagblad nro 168
 5. 5 (Ins.) (Polemik följer m. anl. af i n:r 51 af Å.U. i korr. fr. Wiborg om landtmannaseglation) M.
  Åbo Underrättelser nro 63
 6. 6 (Läh.) Uusi merilaki ja maalaislaivat. -i.
  Uusi Suometar nro 2
 7. 7 Om befälet å landtmannafartyg i anl. af den nya sjölagens stadgande.
  Åbo Posten nro 25
 8. 8 (Lähetetty) Maalaislaivat Suomessa. Vanha timperi
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 16
 9. 9 (Lähetetty) Maalaislaivoista Suomessa. Timperi
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 47
 10. 10 Ang. förändringen för landtmanna fartygens navigation
  Wiborgs Tidning nro 32
 11. 11 Kuopiosta. (Huvituksia. - Laivaliike. - Neljäs maalaislaivayhtiö)
  Tapio nro 37
 12. 12 Finska landtmannafartyg i P:burg hafva att iakttaga nya förordningar
  Helsingfors Dagblad nro 273
 13. 13 Järjestyssäännöt suomen maalaislaivain lastinpurkaamisesta Pietarissa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 121
 14. 14 Landtmanna ångbåtstrafiken på Kumo elf kommer i gång.
  Björneborgs Tidning nro 29
 15. 15 Antalet landtmannafartyg i Finland under år 1845
  Morgonbladet nro 42
 16. 16 (Ins.) Landtmannaseglation. Kg.
  Folkwännen nro 36
 17. 17 Finlands landtmannafartyg.
  Folkwännen nro 18
 18. 18 Par assuransfrågor. (angående landtmannafartyg och varor.)
  Helsingfors Tidningar nro 18
 19. 19 Antal landtmannafartyg i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 99
 20. 20 Suomen maalais-laivat 1864.
  Suometar nro 100