1. 1 Tillägg till Tekn. n:r 19 om handelsflottan.
  Teknologen nro 21
 2. 2 Finska Sjöfarten på Odessa. (Rättelse i anledning af landets tidningar förvillande omdömen om Finska handelsflottan)
  Ilmarinen nro 29
 3. 3 Ilmarinen söker, med anledning af några ifrån Odessa inlupna anmärkningar emot finska handelsflottans närvarande skick, göra den åsigten gällande att de finska fartygen kunna täfla med andra nationers.
  Morgonbladet nro 31
 4. 4 Finlands handelsflotta. (Jämförelse emellan handelsflottan nu och för 11 år sedan)
  Morgonbladet nro 82
 5. 5 .Suomen kauppalaivasto. /sen.
  Sanomia Turusta nro 17
 6. 6 Suomen kauppalaivaston ja sen väestön luku v. 1853.
  Sanomia Turusta nro 41
 7. 7 Helsingistä. (Suomen kauppalaivasto, huono aika)
  Suometar nro 13
 8. 8 Finlands handelsflotta, bekymmersamma tider med anl. af krigs oroligheterna.
  Åbo Underrättelser nro 20
 9. 9 Handelsfartyg i skären.
  Åbo Underrättelser nro 30
 10. 10 Kauppalaivojen kulku Suomenlahdessa.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 49
 11. 11 Kauppalaivoja Suomen kaupungeilla
  Suometar nro 25
 12. 12 Lundh: Finlands skeppsvarf. (Handels-flottan o. frakter.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 237
 13. 13 Kauppalaivojen luku Suomessa v. 1857.
  Sanomia Turusta nro 34
 14. 14 Suomen kaupankäynti ja kauppalaivain luku.
  Sanomia Turusta nro 45
 15. 15 Suomen kauppalaivasto ja meriväki 1857
  Suometar nro 33
 16. 16 Finlands handelsflotta
  Åbo Underrättelser nro 66
 17. 17 Wasa. (Ang. finlands handelsflotta)
  Vasabladet nro 43
 18. 18 Waasan lehdessä: Suomen kauppalaivaston tilasta
  Suomen Julkisia Sanomia nro 86
 19. 19 Syd österbottniska städernas handelsflottan.
  Vasabladet nro 2
 20. 20 (Ins.) Om handelsfartygs besättningar och om ekonomin om skeppsbord.
  Helsingfors Tidningar nro 253