1. 1 Gåfva till sjömansbiblioteken genom Elis Bergroth i Grimsby.
  Helsingfors Dagblad nro 321
 2. 2 Värdt efterföljd. Befälhafvaren å ångf. Torneå, kapten John Tornberg, anskaffat lektyr åt sitt sjöfolk.
  Morgonbladet nro 122
 3. 3 Från allmänheten. (Redovisning för insända bidrag till f.f. anskaffande af bibliotek åt finska sjömän.)
  Åbo Underrättelser nro 142
 4. 4 Om Skeppsbiblioteksföreningen i Borgå.
  Borgåbladet nro 86
 5. 5 Borgå. Gåfva till skeppsbiblioteket
  Borgåbladet nro 13
 6. 6 Merimiestemme laivakirjastoista.
  Satakunta nro 39
 7. 7 Iltahuvit Rauman merimieskirjaston hyväksi.
  Rauman Lehti nro 7
 8. 8 Raumo. Soiré till f.f. sjömansbiblioteket.
  Åbo Underrättelser nro 55
 9. 9 Skeppsbiblioteket i Borgå.
  Borgåbladet nro 48
 10. 10 Skeppsbiblioteket i Borgå.
  Folkwännen nro 141
 11. 11 Borgå. Skeppsbiblioteksföreningens möte.
  Borgåbladet nro 49
 12. 12 Fagerlund, H.: Från allmänheten. Upprop. (Upprop till allm. att lemna bidrag till sjömansbibliotek å till Hfors ankommande fartyg.)
  Hufvudstadsbladet nro 181
 13. 13 Raumassa pidettiin iltama merimiesten kirjaston hyväksi
  Satakunta nro 54
 14. 14 Bibliotek på handelsfartyg
  Tidskrift i sjöväsendet nro 1
 15. 15 Kirjastoa laivaväelle.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 43
 16. 16 Laivanreitaajat Loviisassa hankkivat kirjastoa merimiehille.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 134
 17. 17 Om skeppsbibliothek.
  Vikingen nro 5
 18. 18 Förslag till bibliotek för sjömän.
  Borgåbladet nro 18
 19. 19 Bibliotek för sjömän.
  Borgåbladet nro 14
 20. 20 Frågan om inrättandet af skeppsbibliotek.
  Borgåbladet nro 19