1. 1 Viborg. Bidrag för utländskt sjömanshem i London.
  Finlands Allmänna Tidning nro 140
 2. 2 Uppmaning till insamling för ett utländskt sjömanshus i London.
  Helsingfors Dagblad nro 87
 3. 3 Fredrikshamn bidrag till utländskt sjömanshus i London.
  Helsingfors Dagblad nro 126
 4. 4 Bidrag till sjömanshospitalet i London.
  Helsingfors Dagblad nro 175
 5. 5 Turusta lähetetty rahaa merimiesten hoitohuoneelle Lontoossa.
  Sanomia Turusta nro 20
 6. 6 Merimiesten hoitohuoneelle Lontoossa Suomessa kootuita rahoja.
  Sanomia Turusta nro 32
 7. 7 Merimiesten hoitohuoneelle Lontoossa Suomesta tulleita rahoja.
  Sanomia Turusta nro 44
 8. 8 Lahjoituksia merimiesten sairaushuonetta varten Lontoossa.
  Suometar nro 126
 9. 9 Lahjoitus Raahesta merimiesten sairaushuonetta varten Lontoossa.
  Suometar nro 131
 10. 10 Haminassa koottu apua merimiesten sairashuoneelle Londonissa.
  Tähti nro 23
 11. 11 Wiborg. (Bidrag till Seamens-hospital society .i London)
  Wiborgs Tidning nro 47
 12. 12 I Raumo influtna bidrag för Seamens Hospital Society i London.
  Åbo Underrättelser nro 62
 13. 13 Sjömanshospitalet i London. Insamlingar i Finland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 248
 14. 14 Bidrag från Björneborg till ett utländskt sjömanshus i London.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 15. 15 Lahjoitus Raahesta merimiehen sairashuoneen seuralle Lontoossa.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 22
 16. 16 Merimiesten hoitohuoneelle Lontoossa koottu rahaa Raumalla ja Haminan kaupungissa
  Sanomia Turusta nro 23
 17. 17 Merimiesten sairashuone Lontoossa, lahjat Suomesta.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 84
 18. 18 Porin laivanomistajain lahjoitus merimiesten sairashuoneelle Lontoossa.
  Suometar nro 117
 19. 19 Merimiesten sairaushuone Lontoossa, lahjoituksia Suomesta.
  Suometar nro 249
 20. 20 Raumalla koottu apua merimiesten sairashuoneelle Londonissa.
  Tähti nro 23