1. 1 Lähetetty) Sana muitten joukossa. (Kehoitus merimies-seurain perustamiseen Suomessa.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 7
 2. 2 Åbo. ( Finska sjömans-sällskapets museum. )
  Åbo Underrättelser nro 37
 3. 3 Seura Oulussa on perustettu merimiesten hyväksi.
  Kaiku nro 40
 4. 4 Roos, A.F.: (Ins.) Finska sjömän i utländska hamnar. (Uppmaning att bidraga till föreningen; redogörelse för influtna bidrag i Wasa.)
  Vasabladet nro 57
 5. 5 Training Ships (Till H:fors Dagbl.) (Uppmaning att bilda föreningar for ynglingar som vilja utbilda sig till sjömän) R.R.
  Helsingfors Dagblad nro 341
 6. 6 Sjömansföreningens i Finland stämma i Åbo 27 febr.
  Åbo Tidning nro 56