1. 1 Möte i Vasa för bildande af en seglationsförening.
  Helsingfors Dagblad nro 92
 2. 2 En seglationsförening bildas i Wasa.
  Helsingfors Dagblad nro 79
 3. 3 Seglationsförening i Åbo.
  Åbo Tidning nro 76
 4. 4 Möte i Wasa för förnyandet af den österbottniska seglationsföreningen.
  Wasa Tidning nro 35
 5. 5 Sydfinska seglationsföreningen.
  Helsingfors Dagblad nro 77
 6. 6 Waasa. Laivuriyhdistys.
  Tuntematon 3 nro 13
 7. 7 H:fors. Angbåtsseglationsförening har konstituerats.
  Finland nro 33
 8. 8 Vasa. Finska seglationsföreningen hade möte d. 7 febr.
  Nya Pressen nro 43
 9. 9 Från allmänheten. En vilseledande uppgift. (Beriktigande af notisen om seglationsföreningens taxor.) Trafikant
  Nya Pressen nro 53
 10. 10 Hfors. Samtr. af representanter för finska seglationsföreningen.
  Nya Pressen nro 80
 11. 11 Seglationsföreningen upplöst.
  Nya Pressen nro 81
 12. 12 Hfors. Ny seglationsförening.
  Nya Pressen nro 128
 13. 13 Hfors. Seglationsföreningens samtr.
  Helsingfors Dagblad nro 29
 14. 14 Wasa. En österbottnisk seglationsförening konstituerats.
  Vasabladet nro 25
 15. 15 Den österbottniska seglationsföreningen har ej kommit i stånd.
  Wasa Tidning nro 36
 16. 16 Wasa. Purjehdusyhdistys eri laivayhtiöiden kesken Pietarin ja Tornion välillä on suunniteltu.
  Waasan Lehti nro 19