1. 1 Det nya signalsystemet för alla nationers fartyg. (Med planch.)
  Tidskrift i sjöväsendet nro 3
 2. 2 (Det nya signalsystemet, ur Shipping et Mercantile Gazette ) En finsk sjökapten
  Tidskrift i sjöväsendet nro 6
 3. 3 Det nya signal systemet
  Tidskrift i sjöväsendet nro 9
 4. 4 Korresp. (Wasa signalbokstäfver saknas å finska fartyg.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 195
 5. 5 Medd.) (Med anl. af en en artikel i H. Dagbl. n:r 94 ang. det internationela signalsystemet till sjöss.
  Finlands Allmänna Tidning nro 84
 6. 6 Frågan om den internationela signalcoden. (Åbo skeppbefäl hafvare.)
  Helsingfors Dagblad nro 100
 7. 7 (Hänga Sjöfarts signaler, mistsignaler.) -n-n.
  Helsingfors Dagblad nro 311
 8. 8 Om finska fartygs intagning i signal-register
  Åbo Tidning nro 82
 9. 9 Signaler med ångfartygs ånghwisslor. (I anl. af en art. i Nya Pr. undert. C.F. Lagercrantz.)
  Wiborgsbladet nro 235
 10. 10 Lagercrantz, C.F.: Till red. af Å.T. (I Å.T. n:r 245 ingår en anm. mot förslaget till signalering med ångfartygs ånghvissla.) (red:s svar)
  Åbo Tidning nro 319
 11. 11 (Om nödvändigheten af det internationela sjösignalsystemets införande i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 94
 12. 12 Ängfartygsbefälhafvares förslag att använda signaler med ånghvissla
  Hufvudstadsbladet nro 125
 13. 13 Huru vår sjöfarts intressen tillgodoses. (I fråga om signalregistret.)
  Åbo Tidning nro 250
 14. 14 Ljudsignaler med ångfartygs ånghvisslor. (I anl. af en uppsats i N. Pr. undert. C.F. Lagercrantz om införandet af ett gemensamt sätt a tt signalera med ånghvissla.)
  Åbo Tidning nro 245
 15. 15 Hangö den 27 nov. Bättre signalsystem!
  Hangö nro 69