1. 1 H:fors rederiaktiebolags aktiers värde
  Hufvudstadsbladet nro 67
 2. 2 H:fors rederi-aktiebolag extra bolagsstämma i H:fors 13 dec.
  Hufvudstadsbladet nro 293
 3. 3 Helsingin laivanvarustajayhtiö lakkauttaa toimensa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 39
 4. 4 Raumo. Redare- och skeppsbefälhafvareförening bildas. Nykterhetsföreningen. Folknöjena.) Turlupidus. (Pol. följer
  Åbo Underrättelser nro 74
 5. 5 Nikander: (Nystad. Om freden 1721. Skeppsrederibolagetsverksamhet. Affärsverksamheten. Regleringslönet)
  Åbo Underrättelser nro 10
 6. 6 Korresp. (Nystad Skeppsrederibolag bildats) 1m.
  Åbo Posten nro 115
 7. 7 Om H:fors rederiaktiebolags samtr.
  Helsingfors Dagblad nro 89