1. 1 Tvänne nya påfund i Sjömanskonsten.
  Åbo Tidningar nro 3
 2. 2 Seglationskonst och Skeppsbyggeri.
  Finlands Allmänna Tidning nro 171
 3. 3 Folkrättens principer erkända på hafvet.
  Helsingfors Tidningar nro 150
 4. 4 Inledning. (Om skeppbyggeri, navigation o. sjöväsendets utveckling.)
  Tidskrift i sjöväsendet nro 1
 5. 5 Elektricitet anv. vid lödning.
  Tidskrift i sjöväsendet nro 1
 6. 6 Wiedemann: (Korresp.) (Viborg. Den ekonomiska ställningen i skärgården och navigations kunskapen bland skärbor.)
  Åbo Underrättelser nro 51
 7. 7 Angående kommande-ord om skeppbord. (Ur Börsen-Halle )
  Wiborgs Tidning nro 76
 8. 8 Ang. det af franska regeringen väckta förslaget rörande antagande af gemensamma regler för kommandet vid roders skötande
  Åbo Posten nro 41
 9. 9 Seglations och tullförseelser. (Förslag till förändring af seglations ordningen, förordning till förekommande af ... drejeri och tullförs ... m.m.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 192
 10. 10 Laivain varustamisesta tuulipumpulla.
  Uusi Suometar nro 185
 11. 11 Porin laivanpäällikköyhteys pannut toimeen kokeita mitenkä lyhdyn avulla voitaisiin purjehtia pimeässä
  Satakunta nro 19
 12. 12 Insändt) Några ord om behofvet af ordentliga Skepps-Journaler. (i anl. af art. i Å.U. n:r 44
  Åbo Underrättelser nro 47
 13. 13 Merimiesten karkaamisesta ja siitä jos ne merikapteenit ovat erittäin laivainvakuutus-seuroilta palkittavat, jotka vähällä meriväellä isojakin meriä isoilla laivoilla kulkevat?
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 40
 14. 14 Ins.) Också ett rättsfall. (Ang. besättnings skyldighet att föra fartyg till dess hemort.
  Åbo Underrättelser nro 84
 15. 15 Korresp. (Hangö. Hägring. Isförhållandena. Navigeringen om våren försvåras till följd af att hägringarna göra kontrollen öfver kursen omöjlig. Om fyrarnas tändning.) M.
  Helsingfors Dagblad nro 122
 16. 16 Härkrullor för fartyg. G.E.H. (forts.)
  Åbo Tidning nro 68
 17. 17 Hiukka höyrylaivain kuljettajille huomattavaa. (Ruotsalaisista komentosanoista.)
  Tampereen Sanomat nro 74