1. 1 Notiser om sjöfarten i Wasa läns städer
  Helsingfors Tidningar nro 71
 2. 2 Summarisk uppgift å Städernes uti Wasa Län fartyg, för år 1838.
  Wasa Tidning nro 7
 3. 3 Om Finlands handel och skeppsfart
  Helsingfors Tidningar nro 15
 4. 4 Landsorterna. (Skeppsrörelsen)
  Finlands Allmänna Tidning nro 41
 5. 5 Ängbåtsfarten i Finland öppnats
  Morgonbladet nro 62
 6. 6 Stora skepp. De finska fartygen öfverstiga de svenska i drägtighet.
  Åbo Underrättelser nro 17
 7. 7 Nya utsigter för handeln och sjöfarten.
  Finlands Allmänna Tidning nro 221
 8. 8 Merikulun alusta ja sen paranemisesta.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 36
 9. 9 Åbo. (Sjöfart o. handel)
  Åbo Underrättelser nro 38
 10. 10 Sjöfarten påbörjad i Ekenäs, Eckerö, Räfsö, Kristinestad, Nådendal o. Nystad.
  Finlands Allmänna Tidning nro 111
 11. 11 Lorenz, Herman, konsuli: Laiva- ja kauppaasioita.
  Sanan-Lennätin nro 18
 12. 12 Handel och sjöfart. Åbo den 1 November 1858. (Korrespondens) S.
  Wiborg nro 89
 13. 13 Handel och sjöfart. (Åbo. Korrespondens) S.
  Wiborg nro 97
 14. 14 Sjöfart och Handel. (Åbo) S.
  Åbo Underrättelser nro 57
 15. 15 (Ins.) Sjöfart och Handel. E.
  Borgåbladet nro 18
 16. 16 (Ins.) I Tull- och Sjöfartsfrågor. I. II. III. I.K.
  Vasabladet nro 13
 17. 17 Sjöfart och handel. (Åbo den 15 okt.) S.
  Åbo Underrättelser nro 121
 18. 18 Laivaliike maassa loppuu
  Suometar nro 46
 19. 19 Kauppaa ja meriliikettä. Pumpuli-toiveet vuodeksi 1865.
  Suometar nro 40
 20. 20 Finlands sjöfart.
  Folkwännen nro 39