1. 1 Det er kun ulige Talemaade! Fråga: Hvad månn tro tiden lider? Svar: (olika) v-q-s-
  Åbo Tidningar nro 5
 2. 2 Peiven parnehsolens söner. Lappskt sagoqväde. 1) (Ur P. o. I.T.)
  Morgonbladet nro 84
 3. 3 Onnentoivotus-runo koska Wiipurilaiset Henrik Winter ja Kustawi Berner maisteriksi vihittiin Marrask. 27 p. 1679. Vulgus Carelicum (Karjalan kansa) Cuca
  Maiden ja merien takaa nro 11
 4. 4 Ins.) Der Abschied von Finland Das Schicksal ruft zum ernsten bittrem Scheiden (S-l. Lübeck
  Helsingfors Dagblad nro 8
 5. 5 (Dikter af Konung Carl den XV:) Stimmen am Abend. Sänsle deine Lieder Der Elfenreigen. Keine goldne Sonnenstrahlen prongen
  Hufvudstadsbladet nro 224
 6. 6 Konsert den 31 oktober. Wenn mein Bild dem Kenner nicht gefällt
  Wiborgs Tidning nro 131
 7. 7 Til Johan Ludvig Runeberg. Vär hilset, gamle lynildslagne eg L.D.
  Åbo Underrättelser nro 41
 8. 8 Den beiden Marien in Böhmen. (3 August 1879.) Marie feiern wir in Finnland heute
  Åbo Posten nro 177
 9. 9 Till Professor Nordenskiöld. Af Jonas Lie. (Ur Ny Illustr. Tidn.) Om Nordenskiöld och Nordhavs færden
  Helsingfors Dagblad nro 77
 10. 10 (Till Raseborgsfesten anländt telegram från Gånge Rolf) Hver Festdag, som vi fejrer
  Ekenäs Notisblad nro 66
 11. 11 Halmrast, Johan: Finland. (Ur norska tidn. Verdens Gong ) Forbi, forbi! Dets Dag forbi!
  Wasa Tidning nro 136
 12. 12 [Franzén.]: Franska verser tillegnade grefvinnan Alberganti från Milano. - Envain, sur ces lieux descendu.
  Åbo Tidning nro 41
 13. 13 Modell å ett nytt Verslag, till förmån för vår Nya Witterhet. Hört mich, ihr gefälligsten den Muren!
  Åbo Allmänna Tidning nro 126
 14. 14 (Insändt). Nänie. Auf das Hinscheiden eines jungen Frauengimmers. (Helsingfors d. 27 December 1843). Hingegangen ist Eura geliebte Tochtor
  Helsingfors Morgonblad nro 1
 15. 15 Värdshusvärden. (Mel. Mer lycklig än Croesus, de Lydiers Kung) Ach Gott! wie man gut hier in Finland doch lebt
  Morgonbladet nro 38
 16. 16 (Insändt) Grup an J.B. von J.W. Der Himmel segne immer Deine Thaten
  Helsingfors Tidningar nro 71
 17. 17 En främlings omdömen om Finland. Lob Finlands. Schönes Finnland! wiirdig dich besingen B.
  Åbo Underrättelser nro 20
 18. 18 Verser med anl. af en smädedikt rörande finska lånet hos Rothschild. O Honig, Honigschnabel
  Hufvudstadsbladet nro 52
 19. 19 (En vän af Finland och finnarne har fr. Tyskland insändt följande svar på tidn. Freischutz Witz om det finska statslånet: Geh, Freisehütz, mit dem fadern Witz von hinnen
  Åbo Underrättelser nro 45
 20. 20 H-fors. Konstnärsgillets årsfest. Verser fr. Kopenhamn t. J.L. Runeberg. En lille Fulg. fra den danske Kyst
  Helsingfors Dagblad nro 30