1. 1 Naturen och hjertat. Ord och musik af Otto Lindblad. (Stilprof till Musikbilaga) Hör jag forsens vilda fall
  Ilmarinen nro 100
 2. 2 Nyårshälsning. (Noter för Sång o. piano.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 1
 3. 3 Barnvisa. (Noter för Sång o. Pianoforte.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 4. 4 Nu är det vår. (Noter.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 10
 5. 5 Min moder. (Noter, musiken af Palmqvist.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 6. 6 Kalles visa. Ord af -- (Noter.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 14
 7. 7 Höstvisa. (Noter af F. Mühle.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 21
 8. 8 Noter till Visan om lilla Maja. (Musiken af G.W. Fink.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 9
 9. 9 Skolgossens sommarvisa. (Noter. Musiken af C. Muhle.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 12
 10. 10 Skolgossens sommarvisa. Om vintern går nog tabulan Z.T.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 12
 11. 11 Vivis visa. (Noter för Sång o. pianoforte.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 7
 12. 12 Barnens bön för fäderneslandet. (Noter för Sång o. piano.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 23
 13. 13 Julvisa. (med noter) Nu så kommer julen! Z.T.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 24
 14. 14 Sparfven om Julmorgonen. (Noter. Musiken af Ernst Fabritius.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 24
 15. 15 (Ins.) Elegi. (Melodi. Mossbelupen hydda. ) Bäst vi sutto stilla
  Åbo Underrättelser nro 150
 16. 16 Ingelius, A.G.: Gossen vid qvarnen. (För Ghitarr o. Sång.) Du kvarn der nere i dalen Texten af Böttiger. Musiken af A.G. Ingelius.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13