1. 1 Den första Bekantskapen. (Litthauisk sång efter Herder.) Djupt i natt, i dunkel -o-
  Helsingfors Tidningar nro 55
 2. 2 Sicilliansk Sång. (Efter Herder.) ( Säg, o säg mig, bi du lilla ) -o-
  Helsingfors Tidningar nro 64
 3. 3 Lefvande bilder. Efter Antiken. Die entgötterte Natur. Die Götter Greicehinlands af Schiller. I. De tre Gracerna. Säg, har du skadat eller anat
  Morgonbladet nro 4
 4. 4 Levande bilder. Die entgötterte Natur. Die Götter Gricehenlands af Schiller. II. Venus. Det fanns en tidden finns ej mer
  Morgonbladet nro 5
 5. 5 Ungersk Nationalsång. (Af Wörösmarty. Öfvers.) Ditt fosterland osvikligt H.K.
  Morgonbladet nro 28
 6. 6 Hennes ögon. Efter Körner. Ögon, själens blåa blommor
  Morgonbladet nro 29
 7. 7 Epigrammer. (Från Tyskan.) A. I dag jag röfvad blef
  Morgonbladet nro 63
 8. 8 Den bedragne Djefvulen. Efter Ruckert. Arabernas åker beplöjd nu var
  Morgonbladet nro 67
 9. 9 Nutidens Statskonst. (efter Logau) Vara ett och synas annat Nvr.
  Saima nro 2
 10. 10 Nutidens Statskonst. (efter Logau) Vara ett och synas annat Nvr.
  Suomi nro 2
 11. 11 Äregirighet. (Af Rucker-t) Utan att dig anor dikta Gbb.
  Åbo Tidningar nro 27
 12. 12 Så dum! (Efter G. Kretschmar) Fatalare ord uti verlden ej ges S-m.
  Åbo Tidningar nro 34
 13. 13 En Skräddares kärleksförklaring. (Efter Tyskan) Skönsta engel, ser du ej min smärta -o-
  Åbo Underrättelser nro 32
 14. 14 Edvard. Skotsk Ballad. Din klinga hur är den af så röd? H.
  Helsingfors Tidningar nro 4
 15. 15 Röfvaren. (Efter Uhland.) Våren log så skön, och röfvarn E.
  Helsingfors Tidningar nro 20
 16. 16 (Insändt.) Rysk Folksång. Du min lummiga, du min vackra rönn
  Helsingfors Tidningar nro 57
 17. 17 Sorg och Glädje. (Spansk sång. Efter Herder.) O, hur sjunger tungt Alcino
  Helsingfors Tidningar nro 68
 18. 18 (Insändt) Storm. (Efter H. Heine.) Stormen rosor K.
  Morgonbladet nro 75
 19. 19 Om natten i Kajutan. (Efter H. Heine) l. Hafvet har glänsande perlor K.
  Morgonbladet nro 75
 20. 20 (Insändt.) Poseidon. (Efter H. Heine.) Solstrålarne lekte K.
  Morgonbladet nro 77