1. 1 Från Franzénsfesten. Den 30 juni 1881. Det adertonde seklets sol Gånge Rolf
  Helsingfors nro 153
 2. 2 Yngvar Harra. Så för gammal som för ung Gånge Rolf
  Helsingfors nro 35
 3. 3 Hertzberg, Rafael: Till Adolf Nordenskiöld. Framåt, framåt, så tidens lösen bjuder
  Helsingfors Dagblad nro 13
 4. 4 Topelius, Z.: För Fredrik Cygnaeus studentsång vid grafven den 11 febr. 1881. Fädernejord, som Sonen återkaxlar.
  Helsingfors Dagblad nro 41
 5. 5 [Tengström, Jac.] Det vissa Beslutet. Hur många dar de vara kunna.
  Åbo Tidningar nro 36
 6. 6 [Tengström, Jac.] Det oskyldiga försvaret! Mamma fant mig härom dagen.
  Åbo Tidningar nro 39
 7. 7 [Schultz, N.F.] Visa. Sjung Flicka! sjung de dagar.
  Åbo Tidningar nro 45
 8. 8 [Tengström, Jac.] Upplysningen. - Vid Dagen af Förnuftets strålar.
  Åbo Tidningar nro 50
 9. 9 [Franzén, F.M.] Carolina. Den lyckeliga Carolina.
  Åbo Tidningar nro 1
 10. 10 [Franzén, F.M.] Epigram. Hör på! hvaröfver skäller han.
  Åbo Tidningar nro 16
 11. 11 [Franzén, F.M.] Petronella. At Lehnbergs Hjelte, Birger Jarl.
  Åbo Tidningar nro 23
 12. 12 [Franzén, F.M.] Ungdomsnöjet. Klang, Bröder! nöjet vinkar.
  Åbo Tidningar nro 25
 13. 13 [Tengström, Jac.] Visa. - Bart sorg och bekymmer då bålen är full!
  Åbo Tidningar nro 35
 14. 14 [Franzén, F.M.] Madrigal. Astrild! Astrild ropte Doris.
  Åbo Tidningar nro 41
 15. 15 Till Dagny. (I anl. af hennes Framtidsbilder ) af A-i-a. Att få verka såsom mor och maka
  Nya Pressen nro 349
 16. 16 (Verser upplästa vid folkskoleläraremötet i Lovisa.) Ljus åt folket. Hvar stund, som födes, bär och nya skördar V.L.
  Åbo Underrättelser nro 63
 17. 17 Lindman, V.: Jul. Hör hur kölden i knuten knakar
  Åbo Underrättelser nro 350
 18. 18 Hertzberg, Rafael: Den bästa rikedomen. Din bästa rikedom på jorden här
  Österbottniska Posten nro 14
 19. 19 Till Hanna Ingman. Den l mars 1886. Klar, välsignad flyter dalens källa A-i-a
  Finland nro 50
 20. 20 Malmström, K.R.: Julen. Nu är det högtid i alla hus
  Folkwännen nro 299