1. 1 Aftonbladet och Allehanda. (De svenska tidningarnas olika ståndpunkt; deras spridning i Finland.)
  Helsingfors Tidningar nro 21
 2. 2 Polemik mot korresp. art. från Finland i N.D. Alleh.
  Helsingfors Tidningar nro 52
 3. 3 Helsingistä 6 p. Helmik. (Polemikiä H.T:in kanssa maamiehemme tilaamisesta Aftonbl. Nya D.A:dan edellä Ruotsista.)
  Suometar nro 30
 4. 4 (Ins.) (Om återbekommande af för Svenska Arbetaren erlagda prenumerationsafgifter) Prenumerant
  Hufvudstadsbladet nro 146
 5. 5 Boisman, A.: (I anl. af Prenumerants anmärkning i Hfbl. n:o 146 angående restitution af prenumerationsmedel för Svenska Arbetaren )
  Hufvudstadsbladet nro 148
 6. 6 Ny Illustr. Tidn. erhålles numera å finska postkontor.
  Åbo Underrättelser nro 15
 7. 7 Anmälan af en i Sthlm utkommen Expositions tidningen
  Finlands Allmänna Tidning nro 74
 8. 8 Svenska Familj e-Journalen rekommenderas för hemmen.
  Finlands Allmänna Tidning nro 300
 9. 9 Konversation. (Utländska tidningars yttranden) Bore
  Helsingfors Tidningar nro 5
 10. 10 (Medd. Tidskrift för hemmet tillegnad den svenska kvinnan.
  Hufvudstadsbladet nro 109
 11. 11 Svanljung, J. Kr.: (Ins.) Till Herr A. (Ang. Nya D. Alleh.)
  Vasabladet nro 29
 12. 12 Med anl. af Sthlms Börs- och Handels-Tidnings upphörande
  Åbo Underrättelser nro 85
 13. 13 Taxa på utländska tidningar
  Finlands Allmänna Tidning nro 294
 14. 14 (Rec.) Litteratur. (Theologisk Tidskrift. Upsala 1868.) J.P.P.
  Kyrkligt veckoblad nro 35
 15. 15 Rec.) Literatur. (Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling, utgifven af Carl von Bergen. Sthlm 1869.
  Helsingfors Dagblad nro 264
 16. 16 Rec.) ( Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling, utgifven af Carl von Bergen.
  Åbo Underrättelser nro 136
 17. 17 (Rec.) H-fors d. 5 Febr. Litteratur. Svensk Litt. Tidskrift, utgifven af Hans Forssell 1869.
  Helsingfors Dagblad nro 29
 18. 18 Rec.) Litteratur. (Läsning för folket. Sthlm 1869-1870.
  Helsingfors Dagblad nro 221
 19. 19 Rec.) Litteratur. (Svensk folkläsning, af Artur Hazelius. Sthlm 1870.
  Helsingfors Dagblad nro 221
 20. 20 Litteratur. (Antikvarisk tidskrift för Sverige. Utgifv: af Kongl. Vitterhets-Historie o. Antiqvitets-Akademien gn. B.E. Hildebrand. Sthlm 1869.) A.O.F.
  Helsingfors Dagblad nro 226