1. 1 Ryska Läsefrukter. (Fjärde tomen af Den Samtidige. Referat af innehållet)
  Borgå Tidning nro 102
 2. 2 Ryska Läsefrukter. (Andra tomen af den Samtidige. Ref. af innehållet)
  Borgå Tidning nro 62
 3. 3 Ryska Läsefrukter. (Tredje tomen af Den Samtidige för d. år. Ref. af innehållet)
  Borgå Tidning nro 80
 4. 4 Telegraf nyheterna från utlandet ankomma genom Journal de St. Petersburg.
  Helsingfors Tidningar nro 7
 5. 5 Revy den 27 Januari. (Om den Ryska tidningspressen.)
  Helsingfors Tidningar nro 12
 6. 6 Kolokol och Hertzen. Några ord om den i London utkommande frisinnade ryska tidningen Kolokol.
  Åbo Underrättelser nro 107
 7. 7 Ryska pressens klagomål öfver de höga prisen Finland åsatt ryska tidningar.
  Helsingfors Dagblad nro 19
 8. 8 Med anl. af H.D:s framställning om F.A.T:s yttranden om ryska pressen
  Finlands Allmänna Tidning nro 66
 9. 9 H:fors. (Rysk tidning utkommer enl. Pet. Wåd.)
  Hufvudstadsbladet nro 163
 10. 10 Petersburgska. bladens försändning till Wiborg.
  Wiborgs Tidning nro 7
 11. 11 (Ins.) (Ang. omslag å tidningar kommande fr. S:t Petersburg) R.
  Wiborgs Tidning nro 27
 12. 12 Om den ryska tidningen Russki Mirs och dess korrespondent i Finland
  Helsingfors Dagblad nro 202
 13. 13 Russki Mir och dess H:fors korrespondent
  Helsingfors Dagblad nro 226
 14. 14 En rysk tidning i H:fors fr. l oktober under namn: Helsingfors ryska blad
  Helsingfors Dagblad nro 103
 15. 15 En rysk tidning kommer att utgifvas i H:fors
  Hufvudstadsbladet nro 70
 16. 16 Wenäjän lehtiä ei ole saapunut toimitukselle.
  Uusi Suometar nro 8
 17. 17 Periodiska literaturen i Ryssland 1842. (Antalet tidningar på de olika språken.)
  Borgå Tidning nro 34
 18. 18 Ryska Läsefrukter. (Februari-månads häfte af Den Samtidige börjar med en uppsats, kallad: Castren och Lönnrot i Ryska Lappland. Häftets innehåll.)
  Borgå Tidning nro 20
 19. 19 Ryska Läsefrukter. (Mars-häftet, dess innehåll och rec. Red. not. rättar sitt misstag i n:r 12 neml. att Derschaus arbete Finland och Finnarne ej af Den Samtidige uppgifves såsom tryckt i Åbo.)
  Borgå Tidning nro 29
 20. 20 Rec. Ryska Läsefrukter. (April-häftet af Den Samtidige. Häftets innehåll.
  Borgå Tidning nro 34