1. 1 Tulindberg, Otto: (Anmälan a.f Terplichore, Tidskrift för Finsk Wettenskap och Konst.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 11
 2. 2 Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien upphör med detta år.
  Åbo Tidningar nro 99
 3. 3 Tidskrift för Finska Kyrkan.
  Helsingfors Tidningar nro 38
 4. 4 (Lähetetty) (Helsingistä. Paperilyhty ja Lbl. för Finlands qvinnor lakkaavat ilmaantumasta. Puhe uudesta suomenk. lehdestä. Opistolaisten näytelmäseura. Riita Litteraturbladia vastaan ja H.S:main käytös asiassa.) Garcias
  Porin Kaupungin Sanomia nro 43
 5. 5 Rec.) (Litterärt. Aftnar i hemmet. Skildringar ur naturen och lifvet.
  Finlands Allmänna Tidning nro 69
 6. 6 Industriföreningens tidskrift anmäles.
  Helsingfors Tidningar nro 19
 7. 7 Industriföreningens Tidskrift. Anmälan.
  Vasabladet nro 5
 8. 8 Rec.) (Tidskrift för Fiskerinäring och Agrikultur utgifven af d:r A.J. Malmgren
  Helsingfors Dagblad nro 109
 9. 9 Uusi hengellinen sanomalehti Kyyhkynen. (Hengelliset sanomat Suomessa Arvostus Kyyhkysestä.) A.-k.k.-
  Satakunta nro 15
 10. 10 Borgå. (Uppmaning att befrämja Sjömansvännens intressen.)
  Borgåbladet nro 6
 11. 11 Kylä-meijerien aikakausi. G.N.
  Waasan Lehti nro 21
 12. 12 Fackmannen, illustrerad tidskrift för skräddare utkommer i Helsingfors.
  Lördagskvällen nro 15
 13. 13 En Schacktidskrift kommer att utgifvas i Helsingfors.
  Nya Pressen nro 48
 14. 14 Teknikern, tidskrift för byggnadskonst, ingeniörvetenskapmaskinbyggnad etc. skall utgifvas i H-fors.
  Nya Pressen nro 301
 15. 15 ( Teknikernin näytenumeron ilmestymisen johdosta. Lehteä ei ole jaettu U.S:n kanssa.) S.
  Uusi Suometar nro 289
 16. 16 Tidskrift Aftnar i hemmet. Skildringar ur naturen o. menniskolifvet utkom: på G.W. Edlunds förlag.
  Helsingfors Dagblad nro 69
 17. 17 Tidskrift i Sjöväsendet rekommenderas.
  Vasabladet nro 13
 18. 18 Hufvudstadsobservationer. (Teologisk tidskrifts utgifvande.) Observator
  Hufvudstadsbladet nro 281
 19. 19 Kyyhkynen, hengellinen aikakaus-lehti lakkaa ilmestymästä.
  Ahti nro 49
 20. 20 Maukonen, J.: U. S:ttaren toim. (Sampo-nimisen aikakauskirjan lakkauttamisesta.)
  Uusi Suometar nro 51