1. 1 Wäktaren, en ny Tidskrift för Läroståndet.
  Helsingfors Tidningar nro 101
 2. 2 Insändt.) Om Väktaren. (Bladets få prenumeranter
  Borgå Tidning nro 97
 3. 3 Om Prospekten till den nya teologiska tidskriften Väktaren, tidskrift för läroståndet.
  Morgonbladet nro 13
 4. 4 Recension af tredje häftet af Väktaren
  Morgonbladet nro 93
 5. 5 Muutamia sanoja uudesta hengellisestä lehdestä: Väktaren, tidskrift för Läroståndet
  Suometar nro 8
 6. 6 Väktaren on ensi kerran ilmestynyt, sen sisältö.
  Suometar nro 24
 7. 7 Rec.) ( Wäktaren, tidskrift för läroståndet , har 2:dra Häftet utkommit
  Åbo Underrättelser nro 87
 8. 8 Snellman, Joh. Wilh.: Hr. A.A. Laurells Genmäle till undertecknad. (I anledn. af anmälan af Väktaren. 1847.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 7
 9. 9 Literärt. (Ett nytt häfte af Väktarne, Tidskrift för läroståndet, utgifven af A.A. Laurell, har lämnat pressen. Något öfver dens innehåll och syfte.)
  Morgonbladet nro 2
 10. 10 Kirjakaupassa ilmestynyt: Genmäle till J.W. Snellman. Taistelukirja muutamissa nykyisen ajan kysymyksissä. A.A. Laurellilta oleva ensimmäinen vihko kirjaan Wäktaren vl 1848.
  Suometar nro 30
 11. 11 Af Wäktaren, Tidskrift för läroståndet har enl. Mbl. ett nytt häfte lemnat pressen hvilket i ordningen säges icke.
  Borgå Tidning nro 3
 12. 12 (Rec.) Väktaren, 3:dje häftet.
  Åbo Underrättelser nro 37
 13. 13 ( Wäktaren utg. af Dr. Laurell. Om tidningens prospekt.
  Helsingfors Tidningar nro 13
 14. 14 Rec. Inhemsk Litteratur. Väktaren. Tidskrift för Läroståndet med bidrag af Dne B. d. Lille och F.L. Schauman utgifven af D.A.A. Laurell. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 12
 15. 15 Helsingfors. (Wäktaren, tidskrift för läroståndet.) Suomi red. af Gottlund.
  Åbo Tidningar nro 2
 16. 16 Prospekten till Wäktaren, Tidskrift för Läroståndet, åtföljde Allmänna Tidningen med sista posten.
  Åbo Underrättelser nro 14
 17. 17 Litteraturbladet n:r 12 innehåller med signaturen I.Y.S. en kritik öfver Wäktaren, tidskrift för Läroståndet , hvilken förtjenas den största uppmärksamhet.
  Åbo Underrättelser nro 101