1. 1 Vecko-Biblioteket, privilegium meddelats boktryckaren Th. Sederholm.
  Hufvudstadsbladet nro 280
 2. 2 Rekom: åt Veckobiblioteket
  Helsingfors Dagblad nro 288
 3. 3 Till Stella. (Svar på vigtiga frågor i Veckobiblioteket n:r 14.) A-i-o
  Hufvudstadsbladet nro 55
 4. 4 Prenumeranter på Veckobiblioteket underrättas att nämnda tidskrift upphört.
  Finlands Allmänna Tidning nro 54
 5. 5 Vecko-Biblioteket utgifves af Th. Sederholm.
  Hufvudstadsbladet nro 268
 6. 6 Anh. om litterära bidrag
  Vecko-biblioteket nro 1
 7. 7 Vecko-Biblioteket. Läsning för Hemmet (program f. 1867)
  Vecko-biblioteket nro 54
 8. 8 Tillkännagifvande till prenumeranterna på Vecko-Biblioteket att tidningen upphört.
  Helsingfors Dagblad nro 54