1. 1 Cirkulär fr. domkapitlet t. presterskapet att förse sig m. tidskr. fr. teologi o. kyrka af prof. Råberg.
  Åbo Underrättelser nro 21
 2. 2 (Ins.) (Några ord om H. Råbergs Tidskrift för teologi och kyrka ) Prest
  Östra Finland nro 6
 3. 3 Tidskr. för Teologi och kyrka och den evangeliska riktningen i landet) (Polem. följer
  Mellersta Österbotten nro 10
 4. 4 Vördsamt upprop till landets präster. (Ang. prenumeration på Tidskrift för teologi och kyrka .)
  Björneborgs Tidning nro 3
 5. 5 Till red. af Mbl. (Anm. öfver expedition af Tidskr. för Theologi och kyrka ) Också en landsortsprest.
  Morgonbladet nro 16
 6. 6 Sana Suomen papeille. (Kehoitus papeille tilaamaan sanomalehteä Tidskrift för Teologi och Kyrka.) Pappi
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 4
 7. 7 (Lähetetty) Sana Suomen papeille. (Kehoitus sanomalehden Tidskrift för Teologi och kyrka tilaamiseen.) Pappi
  Uusi Suometar nro 3
 8. 8 Ang. Prof. Granfelts recension af en teologisk skrift Christus und das Christenthum. Zwei Predigten von Hans Siegrist , som ingår i Råberghs Tidskr. för Teologi och Kyrka
  Östra Finland nro 115
 9. 9 Krönika. (Uppmaning t. prenumeration å tidskr. Teologi och kyrka.)
  Helsingfors Dagblad nro 14
 10. 10 Sana Suomen papeille. (Suomen pappija kehoitetaan Tidskrift för Teologi och kyrka lehden tilaamiseen.) Pappi
  Karjalatar nro 3
 11. 11 (Lähetetty) Sana Suomen papeille. ( Tidskrift för Teologi och kyrka tilauslukusta maaseuduille.) Pappi
  Uusi Suometar nro 3