1. 1 Tidningsprivilegier Tidskrift för landthushållare
  Finlands Allmänna Tidning nro 276
 2. 2 Tidningsprivilegier. Tidskrift för Landthushållare och Helsingfors Annons blad
  Åbo Underrättelser nro 95
 3. 3 Samtal. (Mellan Måns och Jöns om Tidskrift för landthushållare för 1855.)
  Vasabladet nro 50
 4. 4 Östring, P.: Tidskrift för Landthushållare (anmälan)
  Morgonbladet nro 96
 5. 5 De inhemska Tidskrifterna och Allmänheten. (I anledn. af Tekn. Tidskriftens i n:r 6 vädjande till allmänhetens medlidande. Om Östrings Landtbrukstidskrift .)
  Morgonbladet nro 60