1. 1 (Om nyttan af Tidskrift för Finska kyrkan. Önskligheten af en juridisk tidskrift.) J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 3
 2. 2 Tidskrift för finska kyrkan 1859. N:r 1 utkommit.
  Helsingfors Tidningar nro 43
 3. 3 Tidskrift för finska kyrkan kommer att upphöra.
  Åbo Tidningar nro 100
 4. 4 Tidskrift för Finska kyrkan upphört
  Åbo Tidningar nro 11
 5. 5 Rec.) Åbo. (Hr Schaumans Tidskrift för finska kyrkan.
  Åbo Tidningar nro 4
 6. 6 Tidskrift för Finska kyrkan plan för 1859 antalet häften
  Åbo Underrättelser nro 4