1. 1 Tidskrift för Finlands landtbruk och skogshushållning, utgifven af Jacob Alfthan, har utsändt sin första nummer
  Finlands Allmänna Tidning nro 267
 2. 2 Tidskrift för Finlands landtbruk och Skogshushållning utsänder sin profnummer
  Helsingfors Tidningar nro 267
 3. 3 (Rec.) Tidskrift för Finlands landtbruk och skogshushållning. Utgifven af J. Alfthan.
  Folkwännen nro 2
 4. 4 Muuan sana uudesta sanomalehdestä: Sanomia Suomen maaviljelyksessä ja metsänhoidossa, toimittanut Jakob Alfthan.
  Suometar nro 271
 5. 5 Ödmjuk förfrågan (med anl. af alt Tidskrift för Finlands landtbruk o. skogshushållning uteblifvit. Strömforsbo.
  Folkwännen nro 12