1. 1 Tidningsrevy. (Omdöme öfver Tekniska tidskriften.) S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 2. 2 Ny tidning. Teknisk-Tidskrift erhållit privilegium
  Åbo Underrättelser nro 95
 3. 3 Teknisk Tidskrift anmäles
  Åbo Underrättelser nro 102
 4. 4 Dahlbeck, S.P.: Svar uppå Literaturbladets anmärkningar emot. Teknisk Tidskrift. (Lbl. anmärker att T.T. ej upptager till behandling inhemsk industri.)
  Helsingfors Tidningar nro 12
 5. 5 Tekn. Tidskrifts anmäl. Red.
  Teknisk tidskrift nro 11
 6. 6 Tekniska Tidskriftens Majhäfte n:r 5 bedömes
  Åbo Underrättelser nro 37
 7. 7 Teknisk tidskrift annonserar sitt utgifvande för nästa år, hvarjämte hvart annat n:r kommer att åtföljas af en lithografisk plansch
  Åbo Underrättelser nro 90
 8. 8 Teknisk Tidskrift börjar sin andra årgång
  Finlands Allmänna Tidning nro 7
 9. 9 Teknisk Tidskrift n:r 6. Allmänheten visar tidskriften för litet intresse
  Helsingfors Tidningar nro 48
 10. 10 Teknisk Tidskrift till Literaturbladet. (I anl. af Litt:bladets omnämnande af Tekn. Tidskrift) Red. af Teknisk Tidskrift
  Helsingfors Tidningar nro 53
 11. 11 Teknisk Tidskrift. (Plansch.)
  Teknisk tidskrift nro 7
 12. 12 Teknisk Tidskrift upphörer med detta nummer.
  Teknisk tidskrift nro 12
 13. 13 Tekniska Tidskriften och Allmänheten. Red.
  Åbo Underrättelser nro 49
 14. 14 Teknisk Tidskrift innehåller i sin 6:te n:r en uppsatts om sin värksamhet, sin brist på inhemska uppsatser och bristande deltagande från allmänhetens sida.
  Morgonbladet nro 47
 15. 15 Teknisk Tidskrift för 1853 utdelat profnummer.
  Helsingfors Tidningar nro 102
 16. 16 Teknisk tidskrift för Finland , red. S.P. Dahlbeck, kommer att utgifvas i H:fors.
  Åbo Tidningar nro 95