1. 41 Rec.) Andra häftet af Tidskriften Suomi. (Mars, April 1842
  Helsingfors Morgonblad nro 34
 2. 42 Arv. Kotimaan kirjallisuutta. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Helsingissä 1866. Y.K.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 2
 3. 43 (Rec.) Litteratur. Suomi 7. osa (innehåller:) Om forskningar i norra Österbotten , J.V. Calamnius (och) Etymologisk framställning af Eura, Loppis, Raumo, Pyhämaa, Letala och Nykyrka socknars dialekt af J.A. Hahnsson. D.E.D.E-s.
  Finlands Allmänna Tidning nro 117
 4. 44 (Rec.) Inhemsk Litteratur. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen 1860. H:fors 1862. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 11
 5. 45 Inhemsk Litteratur. (Suomi. Kirjotuksia isän-maallisista aineista, toimittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsingissä 1863.) J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
 6. 46 Kotimaan kirjallisuutta. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Toimittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsingissä 1865. Y.K.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 3
 7. 47 Från H:fors skrifves att tidskriften Suomi brist på prenumeranter skall vara i själtåget.
  Åbo Underrättelser nro 90
 8. 48 Inhemsk literatur. Suomi. Tidskrift i Fosterländska ämnen. 1843. Sjette häftet. (H.M. beklagar tidskrifter upphörande)
  Helsingfors Morgonblad nro 7
 9. 49 Om prenumeration på Suomi i Kuopio. Förslag till Red. angående språk och val af artiklar
  Saima nro 1
 10. 50 Suomi fjerde årgången 1844 år under trycket
  Helsingfors Tidningar nro 11
 11. 51 Suomi för 1844. Joukahainen 2:dra häft
  Suomi nro 32
 12. 52 Man tyckes på visst håll icke vara belåten dermed att Tidskriften Suomi intager uppsattser äfven på Finska Språket o.s.v.
  Morgonbladet nro 50
 13. 53 Rec. Litteratur. Suomi. H:fors 1850. S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 14. 54 Kirjakaupassa ilmestynyt: Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1849. Sen sisältö.
  Suometar nro 23
 15. 55 Rec. (Insändt) Inhemsk Literatur. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen 1851.
  Morgonbladet nro 36
 16. 56 (Rec.) Literaturöfversigt. (Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen 1852. 12:te årg. H:fors 1853.) S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 3
 17. 57 Den 22 Februari. (Sättet för tidskriften Suomis utgifvande.)
  Wiborg nro 15
 18. 58 Inhemsk Litteratur. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen 1857. Helsingfors 1858. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 8
 19. 59 (Rec.) Inhemsk litteratur. Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1859. H:fors 1860. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10