1. 1 Sanningsvittnet af T.L. Schauman utkommer äfvensom Uusi Suometar
  Borgåbladet nro 51
 2. 2 Sanningsvittnet utkommer
  Vasabladet nro 50
 3. 3 Nya tidningar: Sanningsvittnet 1869
  Åbo Underrättelser nro 144
 4. 4 (Ins.) (Om biskop Schaumans tidskrfn Sanningsvittnet ) Tavastehus prosteris presterskap
  Helsingfors Dagblad nro 270
 5. 5 Sanningsvittnet utkommer
  Vasabladet nro 51
 6. 6 Teolog. tidskriften Sanningsvittnet upphör att utkomma.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 7. 7 Förklaring ang. Sanningsvittnets Aug: häfte.
  Hufvudstadsbladet nro 203
 8. 8 Omdöme om tidningen Sanningsvittnet.
  Morgonbladet nro 279
 9. 9 Sanningsvittnet. (Tidskrift, utgifven af biskop F.L. Schauman under åren 1869-1873.) J. Kr.S.
  Vasabladet nro 80