1. 1 Ett Roman-Bibliothek kommer att utgifvas i Wiborg.
  Borgå Tidning nro 99
 2. 2 ( Den vandrande Juden Romanin viikkaus-kirjassa) kehoitetaan lehteä tilaamaan.
  Kanawa nro 10
 3. 3 Om den nya Veckoskriften Romanen
  Morgonbladet nro 9
 4. 4 Romanen. (Om nyttan af bildande skönliteratur. Anmälan om utgifvandet af Romanen af A.F. Cedervailer)
  Suomi nro 2
 5. 5 Om veckoskriften Romanen
  Suomi nro 33
 6. 6 Om veckoskriften Romanen
  Saima nro 33
 7. 7 Om Romanen 1846, priset
  Suomi nro 50
 8. 8 Om Romanen 1846, priset
  Saima nro 50
 9. 9 Om en bellettrisk tidskrift: Romanen , som kommer att utgifvas i Wiborg.
  Åbo Tidningar nro 1
 10. 10 Åbo. (Härvarande prenumeranter å Kanava haf va numera erhållit prospekten till Romanen )
  Åbo Tidningar nro 10
 11. 11 Om inställandet af veckoskriften Romanens utgifvande
  Helsingfors Tidningar nro 14
 12. 12 Wiipurissa on Lentovihko Romanen lakannut ulostulemasta.
  Suometar nro 8
 13. 13 Åbo. (Anmärkning öfver att de utlofvade prospekten till Romanen ej medföljt Kanavas 3:dje nummer)
  Åbo Tidningar nro 9
 14. 14 Åbo. (Om Romanen , Weckoskrift för den sköna literaturen)
  Åbo Underrättelser nro 10
 15. 15 Wiborg. (Weckoskriften Romanens utgifvande instäldt af brist på prenumeranter)
  Åbo Tidningar nro 16
 16. 16 Wiipurista (Wiikkokirja kauniskirjallisuudesta aikeessa)
  Kanawa nro 48
 17. 17 Helsingfors. (I anl. af Mbl:s yttranden i n:r 9 om Veckoskriften Romanen, har herrar och damer i Åbo funnit sig mankerade)
  Morgonbladet nro 11
 18. 18 Romanen. (Om nyttan af bildande skönliteratur. Anmälan om utgifvandet af Romanen af A.F. Cedervailer)
  Saima nro 2