1. 1 Till allmänheten (bladets plan)
  Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 1
 2. 2 Hallsten, A.G.J.: Till Red. af Morgonbl. (Tidnings oskick. Rekvireradt exemplar af Pedagogiska för. tidskr. uteblifvit.) (Svar följer.)
  Morgonbladet nro 219
 3. 3 (Föräldrar och målsmån uppmanas att sända korrespondenser till pedagog. föreningens tidskrift.) E.B.
  Vasabladet nro 15
 4. 4 U.S:n toimitukselle. (Ilmoituksia kasvatusopillisen aikakauskirjassa) Utelias
  Uusi Suometar nro 278