1. 1 Cygnaeus ärnar under loppet af innevarande år utgifva: Några ögonkast kring Europa af en förbigående
  Borgå Tidning nro 15
 2. 2 Cygnaeus, Fredrik: Anmälan. Några Ögnakast kring Europa af en förbigående.
  Borgå Tidning nro 19
 3. 3 De af Rektor Cygnaeus utlofvade Några Ögnakast kring Europa af en förbigående komma af brist på prenumeranter att icke utgifvas
  Borgå Tidning nro 36
 4. 4 Cygnaeus, Fredric: Literatur. Anmälan till prenumeration å Några. Ögnakast kring Europa af en förbigående. Bologna den 9. Januari 1845.
  Helsingfors Tidningar nro 14
 5. 5 Cygnaeus, Fredr.: Några Ögnakast kring Europa af en förbigående. (Anmälan om en periodisk tidskrift under ofvanstående titel. Om det blifvande innehållet.) Bologna den 9. Januari 1845.
  Morgonbladet nro 14
 6. 6 En uppmaning i anledning af en blifvande tidskrift utgifven af Fredr. Cygnaeus.
  Morgonbladet nro 14
 7. 7 Inhemskt. (Anmälan om Några Ögnakast kring Europa af en förbigående medföljt posten från H:fors. Morgonbladets teckning af polkans idé. H.T:rs sorgliga aspekter.)
  Saima nro 9
 8. 8 Hr Cygnaei Tidskrift. (Om Cygnaeus såsom skriftställare. Uppmaning att subseribera. Anmälan om Några blickar kring Europa af F. Cygnaeus)
  Saima nro 10
 9. 9 Några ord i anl. a.f H.T:s nyhet att utgifvandet af Några Ögnakast kring Europa af en förbigående i följd af bristande prenumeration inställes. Ljus och Skugga, Vandringsbilder anmälas
  Saima nro 21
 10. 10 Inhemskt. (Anmälan om Några Ögnakast kring Europa af en förbigående medföljt posten från H:fors. Morgonbladets teckning af polkans idé. H.T:rs sorgliga aspekter.)
  Suomi nro 9
 11. 11 Hr Cygnaei Tidskrift. (Om Cygnaeus såsom skriftställare. Uppmaning att subseribera. Anmälan om Några blickar kring Europa af F. Cygnaeus)
  Suomi nro 10
 12. 12 Några ord i anl. a.f H.T:s nyhet att utgifvandet af Några Ögnakast kring Europa af en förbigående i följd af bristande prenumeration inställes. Ljus och Skugga, Vandringsbilder anmälas
  Suomi nro 21