1. 1 Ny tidskrift. Privilegium å Mönsterblad för handtverkare
  Åbo Tidningar nro 90
 2. 2 Mönsterblad för handtverkare utkommit
  Finlands Allmänna Tidning nro 9
 3. 3 Tidningarna. Mönsterbladets första nummer, berömmes.
  Helsingfors Tidningar nro 10
 4. 4 Af Mönsterbladet för handtverkare har n:r 2 utkommit.
  Wiborg nro 20
 5. 5 Mönsterblad för handtverkare, n:r 3 har utkommit.
  Wiborg nro 28
 6. 6 Mönsterblad för Handtverkare rekommendation.
  Åbo Tidningar nro 95
 7. 7 Mönsterblad för handtverkare n:r 1 utdelas med A.U.
  Åbo Underrättelser nro 6
 8. 8 Mönsterblad för Handtverkare, n:r 15 o. 16 innehåller
  Åbo Underrättelser nro 97
 9. 9 Dahlbeck, S.P.: Mönsterblad för Handtv. (anmälan t. 1855)
  Teknisk tidskrift nro 12
 10. 10 Mönsterblad för Handtverkare, rekommenderas
  Åbo Underrättelser nro 97
 11. 11 Af Mönsterblad för Handtverkare. En Tidskrift för Industriidkare af alla slag har utkom i Åbo n:r 1.
  Wiborg nro 5
 12. 12 Mönsterblad n:r 1 profnummer till Å.U.
  Åbo Tidningar nro 6
 13. 13 (Med anl. af Å.U. n:r 85 om hr Dahlbecks Mönsterblad för handtverkare
  Åbo Tidningar nro 84
 14. 14 Mönsterblad för Handtverkare eller En Tidskrift för Industriidkare rekommenderas
  Åbo Underrättelser nro 85
 15. 15 Mönsterblad för handtverkare
  Helsingfors Tidningar nro 100