1. 1 Litterär Tidskrift utk. i H:fors profnum.
  Finlands Allmänna Tidning nro 288
 2. 2 Om en blifvande Litterär Tidskrift
  Helsingfors Dagblad nro 248
 3. 3 Helsingfors. (Nyt Litt. tidskrift)
  Helsingfors Tidningar nro 265
 4. 4 Uusi kirjall. aikakauskirja: Litterär tidskrift utgifven i H:fors.
  Päivätär nro 9
 5. 5 H:fors. Litt. Tidskrift.
  Åbo Underrättelser nro 147
 6. 6 Muutama sana uudesta sanomalehdestä Litterär Tidskrift.
  Suometar nro 45
 7. 7 Litterär tidskrift upphör.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 8. 8 Litterär tidskrift upphört.
  Helsingfors Posten nro 6
 9. 9 Collan, K.: Wastaukseksi G.M:lle on seuraava selitys lähetetty: (Tilausrahain takaisin maksamisesta.) Litt. Tidskriftin toim:n puolesta.
  Suometar nro 143
 10. 10 Tidningarne. Suometars åsigt om Litterär Tidskrifts politiska och polemiska artiklar.
  Vasabladet nro 8
 11. 11 Teori och Praxis. (Polemik mot Litterär Tidskrift n:r 1 afdeln. om politiska och sociala frågor.)
  Helsingfors Tidningar nro 42
 12. 12 Litterär Tidskrift lakkaa ulostulemasta. Sanomalehtien hallavuosi.
  Suometar nro 31
 13. 13 (Lähet.) Entiselle Litterär-Tidskriftin Toimitukselle. (Tilausrahojen takaisin maksaminen. Hankaluudet sanomien tilaamisessa.) G.M.
  Suometar nro 141
 14. 14 Litterär Tidskrift upphör.
  Åbo Underrättelser nro 17