1. 1 Genmäle. Om tidn. Lekmannens spridning. T.W.S.
  Åbo Underrättelser nro 234
 2. 2 Från allmänheten till red. för Folkv. (Om tidskr. Lekmannens profnummer)
  Folkwännen nro 293
 3. 3 Krönika. Ny tidning Lekmannen
  Helsingfors Dagblad nro 339
 4. 4 (Rec.) Uutta! Uutta! ( Lekmannen nimisen lehden näytenumero ilmestynyt.) (jatk.) K.G.S.
  Uusi Suometar nro 268
 5. 5 Ekenäs d. 9 febr. (Några ord om tidn. Lekmannens religiösa ståndpunkt.)
  Ekenäs Notisblad nro 12
 6. 6 Lönnbeck, Werner: Tidningen Lekmannen och litteratören W. Lönnbeck. (Om att und. ej är på något sätt invecklad uti tidn. Lekmannens upphörande.)
  Helsingfors Dagblad nro 85
 7. 7 Uusi sanomalehti. ( Lekmannen, tidskr. för religion och allmän sedlighet. )
  Rauman Lehti nro 47
 8. 8 En religiös tidskrift Lekmannen skall utg. i Hfors.
  Wasa Tidning nro 91
 9. 9 Till red. för H.D. Ett litet memento. (I anl. af utgifvandet af den religiösa tidn. Lekmannen .) C.G. v. E.
  Helsingfors Dagblad nro 144
 10. 10 Lekmannen. (Om denna frisinnade religiösa tidskrift; dess uttalande om erkebiskopsvalet; om studenterna, huru de hindra missionärerna; om tidningens ringa spridning.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 222