1. 1 Medd. från allmänheten. Till Nya Pressens läsare. (Tidskr. Hemmet o. Samhället klandrad af sign. James.) Redaktionen för Hemmet o. Samh.
  Nya Pressen nro 57
 2. 2 (Önskligheten af en juridisk tidskrift.) J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 3
 3. 3 Arv. Kotimaan kirjallisuutta. Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift. Andra årgången. Helsingfors 1866. E.A.F.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 2
 4. 4 (Rec.) Juridiska föreningens tidskrift
  Helsingfors Dagblad nro 284
 5. 5 Ang. prenumeration i Juridiska fören:tidskrift
  Helsingfors Dagblad nro 93
 6. 6 Arv. Juridiska föreningens i Finland tidskrift. J. F.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 5
 7. 7 Antal prenumeranter på Juridiska föreningens tidskrift. F.
  Morgonbladet nro 17
 8. 8 En ny tidskrift. (Hemmet och samhället; gensaga emot dess sätt att föra kvinnosakens talan.)
  Wiborgsbladet nro 224
 9. 9 Ny litteratur. Juridiska föreningens i Finland tidskrift
  Helsingfors Dagblad nro 294
 10. 10 För medborgelig bildning. (Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift. Anmälan.)
  Helsingfors Tidningar nro 2
 11. 11 (Om juridiska föreningens tidskrift) Jurist
  Helsingfors Dagblad nro 91
 12. 12 (Rec.) H-fors, d. l Juni. Litteratur. Juridiska fören: i Finland tidskrift. F-]erde o. femte årgången. H:fors 1870.
  Helsingfors Dagblad nro 124
 13. 13 Medd.) Juridiska föreningens i Finland tidskrift. (Det allmänna intresset för tidskriften.
  Morgonbladet nro 246
 14. 14 Tidskr. Hemmet och Samhället utgifves af fr. Alli Trygg.
  Folkwännen nro 91
 15. 15 Rec.) (Hemmet och samhället utsändt sin profnummer
  Finland nro 91