1. 1 Profnumret af -tidn. Från nära och fjerran redigerad af T. S. för Finlands kvinnor.
  Finlands Allmänna Tidning nro 275
 2. 2 Från nära och Fjerran , Litteraturblad för Finlands Qvinnor. Ang. val af texter.
  Åbo Underrättelser nro 92
 3. 3 Om augustinummern af Lit:bl. för Finlands kvinnor.
  Åbo Tidningar nro 66
 4. 4 När och fjerran. Illustrerad Tidning 1860 utkommer.
  Åbo Underrättelser nro 12
 5. 5 Litteraturblad för Finlands qvinnor (Förkastelsedom.) Skr.
  Papperslyktan nro 9
 6. 6 Uusi ruotsinkielinen sanoma: Från nära och Fjerran, Litteraturblad för Finlands qvinnor
  Suometar nro 47
 7. 7 Vänlig skrifvelse till red. af det nya literaturbladet. (Kritik öfver literaturbladet för Finlands kvinnor.) En väninna af det nya litteraturbladet.
  Åbo Tidningar nro 4
 8. 8 Om yttranden angående pressens verksamhet i När och fjerran under rubrik Onkels breflåda
  Åbo Underrättelser nro 138