1. 1 Literatur. Framtid. Fria häften för frågor rörande kvinnans deltagande i kulturarbetet. I. Helsingfors 1886. (Anm.)
  Finland nro 63
 2. 2 Löfgren, Elisabeth: (Ins.) (Hfors. Finsk Kvinnoförening deltagar icke i redigerandet af Framåt )
  Helsingfors Dagblad nro 75
 3. 3 Framtid , tidskrift för framjandet af kvinnofrigörelsens sak. (anm.)
  Hufvudstadsbladet nro 63
 4. 4 (Arv.) Kirjallisuutta. VII. Framtid I. Helsingissä 1886. K.R.
  Laatokka nro 12
 5. 5 Framtid. Fria häften för frågor rörande kvinnans deltagande i kulturarbetet har utk.
  Ekenäs Notisblad nro 22
 6. 6 I bokhandeln. Framtid. Fria häften för frågor rörande kvinnans deltagande i kulturarbetet. III. Hfors 1886. (anm.)
  Folkwännen nro 277
 7. 7 Literatur. Framtid. Fria häften för frågor rörande kvinnans deltagande i kulturarbetet.) (anm.)
  Helsingfors Dagblad nro 117
 8. 8 Löfgren, Elisabeth: (Ins.) (Meddelande om att Finsk Kvinnoförening icke deltar i redigerandet af Framtid )
  Nya Pressen nro 75