1. 1 Ett och annat ur dagens språklåda. (Literär tidskrift i görningen.) Waldemar
  Vikingen nro 84
 2. 2 Hufvudstadsobservationer. VII. Med anl. af Nordenskiöldsbesök. Om den nya tidskriften: Finsk litterär tidskrift för vetterhet, konst, vetenskap o. politik ) Observator
  Hufvudstadsbladet nro 277
 3. 3 Finsk tidskrift utsänder sin första nummer.
  Helsingfors Dagblad nro 242
 4. 4 Några ord om Finsk Tidskrifts första häfte.
  Helsingfors Dagblad nro 283
 5. 5 Om utgifvandet af Finsk Tidskrift.
  Hufvudstadsbladet nro 241
 6. 6 Omdömen om Finsk Tidskrift , och uppmaning att prenumerera på densamma
  Åbo Underrättelser nro 303
 7. 7 Kirje Helsingistä. ( Finsk Tidskrift in omituisuuksia) Heimo
  Ilmarinen nro 37
 8. 8 Kirje H:gistä. ( Finsk Tidskrift ja kieliasia.) Matti
  Uusi Suometar nro 48
 9. 9 Bref fr. hufvudstaden. (Kritik öfver Finsk Tidskrift ) S.M.
  Åbo Underrättelser nro 25
 10. 10 Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik, af C.G. Estlander. 1877-78. I.
  Helsingfors Dagblad nro 355
 11. 11 Till utgifvande af Finsk tidskrift medverka prof. C.R. Nyblom i Upsala och hra O. Borehsenius i Köpenhamn.
  Hufvudstadsbladet nro 284
 12. 12 Tidskriftslitteratur. I. Finsk tidskrift.
  Helsingfors Dagblad nro 324
 13. 13 Ins.) (Anm. om konstkritikerna i Finsk tidskrift.
  Morgonbladet nro 289
 14. 14 Helsingforsbref. (Finsk tidskrift)
  Nya Pressen nro 49
 15. 15 Literatur. (Finsk Tidskrift anmäles.)
  Åbo Tidning nro 351
 16. 16 Finsk tidskrift. (Omdöme)
  Helsingfors Dagblad nro 260
 17. 17 Helsingforsbref. (Anm. mot Finsk tidskrifts literaturkritiker gjort af C.D. af Virzén.) X.
  Nya Pressen nro 15
 18. 18 Rec. Litteratur. Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik, utgifven af C.G. Estlander. H:fors 1876. F.
  Helsingfors Dagblad nro 355
 19. 19 Kirje Helsingistä. (Finsk Tidskrift.) Palvelijanne
  Keski-Suomi nro 17
 20. 20 Rec.) Litteratur. Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik, utgifven af C.G. Estlander. Th. R. (forts.
  Morgonbladet nro 15