1. 1 Bref från Hfors. (Om Fornminnesföreningens tidskrift.) Sfinx
  Åbo Posten nro
 2. 2 Lindström, J.A.: (Rec.) Litteratur. Finska fornminnesföreningens Tidskrift I. H:fors 1874.
  Finlands Allmänna Tidning nro 261
 3. 3 Rec. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift I.
  Morgonbladet nro 161
 4. 4 Rec.) Literatur. (Finska fornminnesföreningens tidskrift häft. II.
  Morgonbladet nro 212
 5. 5 Från allmänheten. Fäärteen nummi i Wirmo. (Tillägg till hr Sjöros framställning i Fornminnesföreningens tidskrift n:r VIII af Wirmo socken.) F.I.F.
  Helsingfors Dagblad nro 148
 6. 6 (Rec.) Literatur. Finska fornminnesföreningens tidskrift VIII. H:fors 1887. (Beskrifningar öfver Piikkis och Wirmo härad af stipendioterna A. Björck och Juho Sjöros.) R.H-g.
  Helsingfors Dagblad nro 130
 7. 7 Arv. Suomen muinaismuistoyhtiön aikakauskirja I. Helsingissä 1874. Y.K.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 9