1. 1 Recension öfver prospekten till Finska Budbäraren.
  Borgå Tidning nro 93
 2. 2 Ännu ett ord till Saima. (I anledning af Å.U:s anmärkning mot Finska Budbäraren )
  Åbo Underrättelser nro 28
 3. 3 Första Tomen af den Finska Budbäraren utkommit. Innehållsförteckning
  Borgå Tidning nro 5
 4. 4 Åbo. (Finska Budbäraren utgifves detta år i S:t Petersburg. Första b. har utkommit. Innehåll.)
  Helsingfors Tidningar nro 7
 5. 5 Första häftet af Finska Budbäraren utkommit
  Åbo Underrättelser nro 4
 6. 6 Finska sjömansmissionens tidskrift
  Helsingfors Dagblad nro 351
 7. 7 Något om den nya tidningen Finska Budbärarn och dess Redaktör Hr von Derschan
  Åbo Underrättelser nro 94
 8. 8 (Tidningen Saimas polemik i anledning af anmärkningen som ingått i Å.U. emot prospekten till Finska Budbäraren.
  Åbo Underrättelser nro 13
 9. 9 Om Finske Budbäraren. (Ett omnämnande af de tre senast utkomna häftenas innehåll)
  Borgå Tidning nro 100
 10. 10 Derschau, F.: Redaktionen af Finska Budbäraren anhåller om införande af nedanstående uti Åbo Tidningar. (Underrättelse om tidskriftens medarbetare och de svenska artiklar, som i öf vers. ingått) Redaktor af Finska Budbäraren
  Åbo Tidningar nro 31