1. 1 H:fors. Läkaresällskapet Duodecim börjat publicera en tidskrift Duodecim.
  Finland nro 32
 2. 2 Läkaresällskapet Duodecim börjat publicera en tidskrift
  Finlands Allmänna Tidning nro 36
 3. 3 Kirje Helsingistä. (Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim ) Matti
  Uusi Suometar nro 232
 4. 4 Kirje Helsingistä. (Duodecim ja sen puuhat.) Matti
  Uusi Suometar nro 131
 5. 5 Läkaresällskapet Duodecim börjat publicera resultaten af sitt arbete uti tidskriften Duodecim
  Helsingfors Dagblad nro 40
 6. 6 Från Allmänheten. (Till Red. för H.D.) (Duodecims anhållan att få träda i utbyte med svenska medic. tidskriften Eira ) Finsk läkare
  Helsingfors Dagblad nro 44