1. 1 Finsk landtbruksliteratur. (Biet. Tidskrift för Finlands landthus hållning, utgifven af Johannes Jernström o. H. Stolpe.)
    Nya Pressen nro 162
  2. 2 Tidskriften Biet erhållit understöd.
    Helsingfors Dagblad nro 73