1. 1 Insändt. Till vännen Alexander i Helsingfors. (Om Auras utlottning) Din vän Waldemar
  Åbo Tidningar nro
 2. 2 Ny tidskrift. Aura, samling af arbeten i sköna literaturen af Hr. Lillja
  Helsingfors Tidningar nro 85
 3. 3 Auras profnummer har utkommit, rekommendation
  Åbo Tidningar nro 93
 4. 4 Insändt) Om allmänheten och den sköna litteraturen i Finland. (Om val af originaler i veckoskriften Aura.
  Åbo Underrättelser nro 62
 5. 5 Insändt. Till vännen Alexander i Helsingfors. (Om Auras utlottning) Din vän Waldemar
  Åbo Tidningar nro 8
 6. 6 Tillstånd att utgifva en tidskrift under namn af Aura.
  Borgå Tidning nro 86
 7. 7 Prenumeration på Aura. I saknad af utländsk skönliteratur.
  Åbo Tidningar nro 86
 8. 8 Åbo. Skönliteratur. Om Auras andra arbeta Paavo och Anna af -rt.
  Åbo Tidningar nro 38
 9. 9 Några ord om A.U:s artikel Om allmänheten och den sköna literaturen i Finland syftande på veckoskriften Aura. Om Z. Topelii författareskap.
  Åbo Tidningar nro 63