1. 1 Finsk tidskrift. (Om den nya tidskriften, som kommer att utgifvas i Vasa.)
  Saima nro 10
 2. 2 Wasa Tidning meddelar om planen för en tidskrifts utkommande på finska språket
  Åbo Underrättelser nro 17
 3. 3 Kopistens krönika. (Utkomna tidskrifter.)
  Papperslyktan nro 22
 4. 4 Suomalaiset aikakautiset kirjat 1872.
  Hämäläinen nro 51
 5. 5 Suomalaiset aikakautiset kirjat v. 1873.
  Tuntematon 2 nro 53
 6. 6 Finlands tidskrifter och tidningar år 1882. (Öfverblick med statist uppgifter) a-j-r
  Åbo Underrättelser nro 37
 7. 7 Ruotsinkielen aikakaudet. (Katsaus ruotsinkielen aikakausien sisällykseen.)
  Pellervo nro 46
 8. 8 Häm. San:n Toimitukselle. Uskallettu ehdoitus. (Jumaluustieteellisen aikakauskirjan toimeen saamisesta.) J.A.M.
  Hämeen Sanomat nro 84
 9. 9 Uskallettu ehdoitus. (Jumaluustieteellisen aikakauskirjan perustamisesta.) J.A.M.
  Kokkolan Lehti nro 42
 10. 10 Kirje Helsingistä 387. (Suomen Aikakauskirjallisuus.) Matti
  Uusi Suometar nro 304
 11. 11 Laimeuttako vai ymmärtämättömyyttä? (Suomal. aikakauskirjain kituminen kannatuksen puutteesta.)
  Hämeen Sanomat nro 42
 12. 12 Sanomalehtien tilausajan vielä kestäessä. (Kehoitus tilaamaan aikakauskirjoja.)
  Savo-Karjala nro 3
 13. 13 Huomautus maamme pedagogille. (Tarpeellinen saada aikaan suom. pedagoginen aikakauskirja.) Kouluasiasta harrastava
  Uusi Suometar nro 289
 14. 14 U. Suomettaren Toimitukselle Jumaluusopillisen aikakauslehden tarpeellisuudesta. K.K.
  Uusi Suometar nro 291
 15. 15 Till Red. af H.D. (Om tidskrifters för folkskollärare nödvändighet; med anl. af tidskr. Kansakoulus upphävande. Uppmaning till pedagogiska föreningen att införa uppgifter om folkskolan i sin tidskrift.) Folkskoleinspektör (polem. följer)
  Helsingfors Dagblad nro 330
 16. 16 Våra svenska tidskrifter. (Finsk Tidskrift, Pedagogisk tidskrift. Juridiska föreningens tidskrift. Finska läkaresällskapets tidskrift, Finsk militär tidskrift. Biet.)
  Nya Pressen nro 26
 17. 17 Sanomalehtien tilausajan vielä kestäessä. (Kehoitus tilaamaan uskonnollisia aikakauskirjoja, joita myös nimitellään ja arvostellaan täten.)
  Savo-Karjala nro 3
 18. 18 Om det tillämnade utgifvandet o. Vasa af en Tidskrift på Finsk af boktryckaren Lundberg.
  Helsingfors Morgonblad nro 20
 19. 19 Finsk tidskrift. (Om den nya tidskriften, som kommer att utgifvas i Vasa.)
  Suomi nro 10
 20. 20 Bernhard, Julius: Bref fr. H:fors. (Tidskrifter af Österbottningar och Nylänningar.)
  Åbo Tidningar nro 23