1. 1 Vuoden lopuksi (Elias Lönnrotin kuolemasta.)
  Waasan Lehti nr 105
 2. 2 Vid årsskiftet (E. Lönnrots frånfälle. )
  Vasabladet nr 105
 3. 3 Janne, Bref till Å.T. (Om Elias Lönnro t.)
  Åbo Tidning nr 83
 4. 4 (Ins.)r -iflo. På Elias Lönnrots begrafningsdag Frid öfver grafven, som gömmer den store.
  Östra Finland nr 79
 5. 5 V.M. G,, Elias Lönnrot 1884. 3/4. Sångmön har sorg i Suomis frusna dalar.
  Östra Finland nr 82
 6. 6 Borgå. Elias Lönnrots stipendiefond.
  Borgåbladet nr 44
 7. 7 Lönnrots grafvård.
  Finlands Allmänna Tidning nr 57
 8. 8 Insamling af medel till grafvård åt Elias Lönnrot.
  Helsingfors Dagblad nr 67
 9. 9 K y , En sannsaga. (Berättad för H.D.) (Om Elias Lönnrot.)
  Helsingfors Dagblad nr 240
 10. 10 (Elias Lönnrotin tohtori-hattu).
  Hämeen Sanomat nr 79
 11. 11 (Elias Lönnrotin tohtori-hattu).
  Hämäläinen nr 79
 12. 12 Sammatin kunta päättänyt kirkonkokouksessaan antaa lahjaksi maan, mitä tarvitaan Lönnrotin hautaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nr 177
 13. 13 unkarin tiedeakatemian muistopuhekokoelmassa on muistopuhe Elias Lönnrotista.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nr 281
 14. 14 Elias Lönnrptin -Dalkintorahasto Porvoossa.
  Uusi Suometar nr 104
 15. 15 Litet penndrag af Bror. (Vid Elias Lönnrots graf i Sammatti kapell.)
  Finland nr 133
 16. 16 Sammatti kapell. Af täckning af Elias Lönnrots grafvård.
  Helsingfors Dagblad nr 140
 17. 17 Nordiska filologmötet i Stockholm, (Bland aflidne filologer nämndes Elias Lönnrot.)
  Helsingfors Dagblad nr 215
 18. 18 Sammatti. Elias Lönnrotin hautakiven paljastaminen.
  Hämeen Sanomat nr 46
 19. 19 -anni-, Kirje Turusta. 14. (Lönnrotin juhla.
  Rauman Lehti nr 20
 20. 20 Målaren Löfgren tafla af J.L. Runeberg.
  Hufvudstadsbladet nr 122