1. 1 Vuoden lopuksi (Elias Lönnrotin kuolemasta.)
  Waasan Lehti nro 105
 2. 2 Vid årsskiftet (E. Lönnrots frånfälle. )
  Vasabladet nro 105
 3. 3 Janne, Bref till Å.T. (Om Elias Lönnro t.)
  Åbo Tidning nro 83
 4. 4 (Ins.)r -iflo. På Elias Lönnrots begrafningsdag Frid öfver grafven, som gömmer den store.
  Östra Finland nro 79
 5. 5 V.M. G,, Elias Lönnrot 1884. 3/4. Sångmön har sorg i Suomis frusna dalar.
  Östra Finland nro 82
 6. 6 Borgå. Elias Lönnrots stipendiefond.
  Borgåbladet nro 44
 7. 7 Lönnrots grafvård.
  Finlands Allmänna Tidning nro 57
 8. 8 Insamling af medel till grafvård åt Elias Lönnrot.
  Helsingfors Dagblad nro 67
 9. 9 K y , En sannsaga. (Berättad för H.D.) (Om Elias Lönnrot.)
  Helsingfors Dagblad nro 240
 10. 10 (Elias Lönnrotin tohtori-hattu).
  Hämeen Sanomat nro 79
 11. 11 (Elias Lönnrotin tohtori-hattu).
  Hämäläinen nro 79
 12. 12 Sammatin kunta päättänyt kirkonkokouksessaan antaa lahjaksi maan, mitä tarvitaan Lönnrotin hautaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 177
 13. 13 unkarin tiedeakatemian muistopuhekokoelmassa on muistopuhe Elias Lönnrotista.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 281
 14. 14 Elias Lönnrptin -Dalkintorahasto Porvoossa.
  Uusi Suometar nro 104
 15. 15 Litet penndrag af Bror. (Vid Elias Lönnrots graf i Sammatti kapell.)
  Finland nro 133
 16. 16 Sammatti kapell. Af täckning af Elias Lönnrots grafvård.
  Helsingfors Dagblad nro 140
 17. 17 Nordiska filologmötet i Stockholm, (Bland aflidne filologer nämndes Elias Lönnrot.)
  Helsingfors Dagblad nro 215
 18. 18 Sammatti. Elias Lönnrotin hautakiven paljastaminen.
  Hämeen Sanomat nro 46
 19. 19 -anni-, Kirje Turusta. 14. (Lönnrotin juhla.
  Rauman Lehti nro 20
 20. 20 Målaren Löfgren tafla af J.L. Runeberg.
  Hufvudstadsbladet nro 122