1. 1 Vuoden lopuksi (Elias Lönnrotin kuolemasta.)
  Waasan Lehti nr. 105
 2. 2 Vid årsskiftet (E. Lönnrots frånfälle. )
  Vasabladet nr. 105
 3. 3 Janne, Bref till Å.T. (Om Elias Lönnro t.)
  Åbo Tidning nr. 83
 4. 4 (Ins.)r -iflo. På Elias Lönnrots begrafningsdag Frid öfver grafven, som gömmer den store.
  Östra Finland nr. 79
 5. 5 V.M. G,, Elias Lönnrot 1884. 3/4. Sångmön har sorg i Suomis frusna dalar.
  Östra Finland nr. 82
 6. 6 Borgå. Elias Lönnrots stipendiefond.
  Borgåbladet nr. 44
 7. 7 Lönnrots grafvård.
  Finlands Allmänna Tidning nr. 57
 8. 8 Insamling af medel till grafvård åt Elias Lönnrot.
  Helsingfors Dagblad nr. 67
 9. 9 K y , En sannsaga. (Berättad för H.D.) (Om Elias Lönnrot.)
  Helsingfors Dagblad nr. 240
 10. 10 (Elias Lönnrotin tohtori-hattu).
  Hämeen Sanomat nr. 79
 11. 11 (Elias Lönnrotin tohtori-hattu).
  Hämäläinen nr. 79
 12. 12 Sammatin kunta päättänyt kirkonkokouksessaan antaa lahjaksi maan, mitä tarvitaan Lönnrotin hautaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nr. 177
 13. 13 unkarin tiedeakatemian muistopuhekokoelmassa on muistopuhe Elias Lönnrotista.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nr. 281
 14. 14 Elias Lönnrptin -Dalkintorahasto Porvoossa.
  Uusi Suometar nr. 104
 15. 15 Litet penndrag af Bror. (Vid Elias Lönnrots graf i Sammatti kapell.)
  Finland nr. 133
 16. 16 Sammatti kapell. Af täckning af Elias Lönnrots grafvård.
  Helsingfors Dagblad nr. 140
 17. 17 Nordiska filologmötet i Stockholm, (Bland aflidne filologer nämndes Elias Lönnrot.)
  Helsingfors Dagblad nr. 215
 18. 18 Sammatti. Elias Lönnrotin hautakiven paljastaminen.
  Hämeen Sanomat nr. 46
 19. 19 -anni-, Kirje Turusta. 14. (Lönnrotin juhla.
  Rauman Lehti nr. 20
 20. 20 Målaren Löfgren tafla af J.L. Runeberg.
  Hufvudstadsbladet nr. 122