1. 1 Bref från Baselkomitén för sårade i krig.
  Folkwännen nro 35
 2. 2 Folkrätt o. krigets följder.
  Helsingfors Dagblad nro 169
 3. 3 Bref t. mina vänner i landsorten. (Om kriget. Telegraf bolagens vinst på kriget. Charpie t. sårade i kriget.) Nisse.
  Helsingfors Dagblad nro 183
 4. 4 D:r Leopold Krohn hos sårade i Basel.
  Helsingfors Dagblad nro 210
 5. 5 Till H.D. Kriget betraktadt ur kvinlig synpunkt. (Af A-i-a.)
  Helsingfors Dagblad nro 231
 6. 6 Ins.) (Med anl. af i H.D. för 12 okt. ang. anfallet mot Strauss o. Renan.
  Helsingfors Dagblad nro 238
 7. 7 I polemiken med L.T. om Strauss o. Renans brefvexling om kriget.
  Helsingfors Dagblad nro 249
 8. 8 Sota. (Vasta alkaneen sodan vaikutukset Suomelle.)
  Hämäläinen nro 30
 9. 9 (Kehoitus auttamaan Ranskan ja Saksan sodassa olevia.
  Kansan Lehti nro 35
 10. 10 Kuukauskirje. (Saksen voitto. Katolisuuden häviö.)
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 10
 11. 11 Sota. (Ranskan ja Preussin välillä.)
  Uusi Suometar nro 61
 12. 12 (Till Master A...... i Chicago. Om intressen för kriget. Lapplands silfver o. guld. Wasa rågen. Kreatursexport.) Wbl:s Red.
  Vasabladet nro 38
 13. 13 Veckans krönika. Kriget.
  Wiborgs Tidning nro 58
 14. 14 Reflexioner i anl. af Tysk-Franska kriget.
  Wiborgs Tidning nro 63
 15. 15 För åtta år tillbaka. (Med anl. af Tysk-Franska kriget, politik.)
  Wiborgs Tidning nro 66
 16. 16 Ins.) (I S:t Peterburgisches Evang. Sonntagsblatt, ang. sympatier för fransmän i anl. af kriget.) (Red. anm.
  Wiborgs Tidning nro 94
 17. 17 (Korr.) (Wasa. Tyska o. franska sympatier.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 154
 18. 18 (Korr. (Wiborg. Reflexioner med anl. af fransk-tyska kampen.) Wiedemann.
  Åbo Underrättelser nro 155
 19. 19 La morgue litteraire. (Yttrnaden i polemiken med Z.T. om Ernst Renan o. d:r Strauss åsigter om kriget.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 165
 20. 20 Ranskan sodasta.
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 11