1. 1 Nya D. Alleh. innehåller en art. mot H.D. med anl. af uppsatsen Sveriges hållning i den danska frågan.
  Helsingfors Dagblad nro 70
 2. 2 Finske frivillige af rest till Danmark.
  Helsingfors Dagblad nro 90
 3. 3 Underrättelser från finska frivilliga i Danmark.
  Helsingfors Dagblad nro 96
 4. 4 Historiens lärdomar. (Med anl. af varningarna i F.A.T. att finnarne borde taga lärdomar af danska folkets olycka.)
  Helsingfors Dagblad nro 108
 5. 5 Nationalitetsprincipens betydelse. Ett votum i dansk-tyska frågan.
  Litterär tidskrift utgifven i Helsingfors nro 6
 6. 6 Suomalaisia vapaehtoisia Tanskan sodassa.
  Päivätär nro 14
 7. 7 Liikasen kirje Kyöpenhaminasta. Haavoitettu Tanskan sodassa. Kertomus sodasta.
  Päivätär nro 19
 8. 8 Ote kirjeestä Kyöpenhamninasta. (Liikanen kirjoittaa vapaehtoisista Tanskan sodassa.)
  Päivätär nro 42
 9. 9 Hels. Dagbladin päätös saksalaisten ja tanskalaisten riidassa.
  Suometar nro 42
 10. 10 Införes på begäran.) Timotheus Sursill i Åbo Und:rs no 58. -a-u-a-. (Omnämda artikel innehåller en kritik öfver H.T:s artikelnytliga lärdomar - om Danmarks politik.
  Vasabladet nro 24
 11. 11 Hyväntahtoisesti annettu.) (Ote erään suomalaisen sotilaan kertomuksesta ampumisestansa Tanskan sodassa ja autuaasta kuolemastansa Ruotsissa.
  Tähti nro 36
 12. 12 Bref från Danmark. (Från red:s egen korresp. (Om danska kriget.)
  Helsingfors Dagblad nro 173
 13. 13 Bref från Danmark. (Fr. red:s egen korresp.) (Fredsförhandlingarna efter kriget.)
  Helsingfors Dagblad nro 184
 14. 14 De finska frivilliga i Danmark.
  Helsingfors Dagblad nro 239
 15. 15 Bref från Dyppel. (Från skådeplatsen af dansk-tyska kriget.)
  Helsingfors Tidningar nro 92
 16. 16 Bref från Dyppel. (Från vår korrespondent.) (Om kriget mellan Danmark o. Tyskland.)
  Helsingfors Tidningar nro 100
 17. 17 Finska frivilliga i Danmark.
  Helsingfors Tidningar nro 100
 18. 18 Finsko frivillige i Danmark; bref af löjtn. Carlsson.
  Helsingfors Tidningar nro 102
 19. 19 Nemesis Divina. (Med anl. af Tyskarnas jubel öfver segern vid Dyppel.) Undecumque.
  Helsingfors Tidningar nro 105
 20. 20 Nyttiga lärdomar. (I anl. af danska kriget.)
  Helsingfors Tidningar nro 107